Quản trị dự án - Chương 1

Chia sẻ: Le Thi Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
726
lượt xem
449
download

Quản trị dự án - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan Quản trị dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị dự án - Chương 1

 1. Chương 1 Tổng Quan Về Quản Trị Dự Án 09/14/10 1
 2. Mục tiêu của môn học  Hiểu được sự cần thiết quản trị dự án  Mô tả các yếu tố chính và khung của quản trị dự án  Thảo luận mối quan hệ giữa quản trị dự án và các lĩnh vực chuyên mô khác  Giới thiệu lịch sử quản trị dự án  Mô tả nghề nghiệp quản trị dự án, bao gồm khuynh hướng trong nghiên cứu quản trị dự án, xác nhận, và các phần mềm dự án 09/14/10 2
 3. Các lợi thế khi sử dụng quản trị dự án  Kiểm soát tốt hơn: tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực  Cải thiện các mối quan hệ khách hàng  Thời gian phát triển ngắn hơn  Chi phí thấp hơn  Chất lượng cao hơn và tăng độ tin cậy  Lợi nhuận cao hơn  Cải thiện năng suất  Phối hợp trong nội bộ tốt hơn  Nâng cao tinh thần làm việc 09/14/10 3
 4. Tổng quan về dự án & Quản trị dự án Quản trị DA Nhà Quản trị DA Tổng quan về dự án -Tiến trình quản trị -Sự khác nhau giữa quản DA trị chức năng và quản trị Dự án là gì? Lịch sử Đặc điểm DA - Các lĩnh vực kiến DA dự án & -Ba mục tiêu của DA thức của quản trị Quản trị DA -Mối quan giữa quản trị -Tiến trình xác định DA dự án chức năng và quản trị DA -Chu kì sống DA -Ưu và nhược của quản trị DA -Tính duy nhất -Trách nhiệm của nhà - Tính hữu hạn quản trị DA -Mục tiêu DA -Yêu cầu đối với nhà -Sự phụ thuộc lẫn nhau quản trị DA -Mâu thuẫn 09/14/10 -Lựa chọn nhà quản trị 4 DA
 5. Tổng quan về dự án  Khái niệm – Dự án • Dự án là sự cam kết nổ lực nhất thời để hoàn thành một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất (PMBOK® Guide 2000, p. 4)  Các thuộc tính của dự án – Mục đích duy nhất – Nhất thời – Yêu cầu về nguồn lực, từ nhiều khu vực khác nhau – Nên có nhà tài trợ hoặc khách hàng ban đầu – Đối mặt sự không chắc chắn 09/14/10 5
 6. Đặc điểm dự án Ba mục tiêu của DA Thành quả Mục tiêu tổng hợp Chi phí Thời gian 09/14/10 6
 7. Đặc điểm dự án  Tiến trình xác định DA Khái niệm dự án Nghiên cứu khái niệm dự án Thu hẹp khái niệm dự án Làm rõ khái niệm dự án Nghiên cứu khả thi Phạm vi dự án Kế hoạch dự án 09/14/10 7
 8. Chu kỳ sống của DA Đầu vào Đầu ra Giai đoạn I Ý tưởng cho Xác định Hiến chương CÁI GÌ dự án dự án Khởi sự Xác định Giai đoạn II Hiến chương NHƯ THẾ NÀO Kế hoạch dự án dự án Lập kế hoạch -Thực hiện công việc Giai đoạn III Kế hoạch dự - Giám sát theo kế Kết quả án hoạch cuối cùng Triển khai - Báo cáo tiến triển - Quản trị sự thay đổi Giai đoạn IV -Khách hàng đánh giá Kết quả cuối - Các nhóm hữu quan Báo cáo cùng đánh giá Kết thúc dự án Kết thúc - Bài học rút ra 09/14/10 8
 9. Đặc điểm của DA  Tính duy nhất  Tính hữu hạn  Mục tiêu DA  Sự phụ thuộc lẫn nhau  Mâu thuẫn 09/14/10 9
 10. Quản trị dự án Quản trị dự án là việc áp dụng kiến thức, các kỷ năng, các công cụ và các kỹ thuật đến các hoạt động dự án để đáp ứng các yêu cầu dự án (PMI*, Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 2000, p. 6) 09/14/10 10
 11. Khung quản trị dự án Danh mục DA 9 lĩnh vực kiến thức Thành công Các công cụ DN Các chức năng cốt lõi và kỹ thuật QT QT QT QT phạm vi thời gian chi phí chất lượng Thành công Quản trị tích hợp DA DA Những người QT nhân QT QT QT hữu sự truyền rủi ro mua thông ngoài quan Các chức năng tác nghiệp 09/14/10 11
 12. Tổng quan về quản trị dự án Tiến trình quản trị DA Khởi sự Hoạch định Kiểm soát Thực thi Kết thúc 09/14/10 12
 13. Tổng quan về quản trị dự án Các lĩnh vực kiến thức của DA Phạm vi Nguồn nhân lực Thời gian Thành quả Chi phí 09/14/10 13
 14. Mối liên hệ giữa các tiến trình và các lĩnh vực kiến thức Khởi sự Hoạch định Thực hiện Kiểm soát Kết thúc Quản trị tích hợp dự án Xây dựng kế hoạch dự Thực thi kế hoạch dự án Kiểm soát thay đổi án tích hợp Quản trị phạm vi dự án Khởi sự dự Xây dựng và xác định Kiểm tra phạm vi án phạm vi dự án. và kiểm soát sự thay đổi Quản trị thời gian Xác định các công Kiểm soát tiến độ việc, trình tự và thời gian ước lượng. Xây dựng tiến độ dự án Quản trị chi phí Xác định các nguồn Kiểm soát chi phí lực cần thiết, ước lượng chi phí và ngâh sách để hoàn thành dự án Quản trị chất lượng Hoạch định chất Gắn kết với các yêu cầu đảm Tăng cường kiểm lượng bảo chất lượng của tổ chức soát chất lượng đối mẹ với dự án. Quản trị nguồn nhân lực Hoạch định tổ chức và Phát triển nhóm thu nhận nhân viên 09/14/10 14
 15. Mối liên hệ giữa các tiến trình và các lĩnh vực kiến thức Khởi sự Hoạch định Thực hiện Kiểm soát Kết thúc Quản trị truyền thông Xây dựng kế hoạch Phân phát các thông tin cần Báo cáo về kết quả Hoàn tất kết quản lý truyền thiết cho các bên có liên và hiệuq ủa thúc dự thông. quan dự án . án về hành chính . Quản trị rủi ro Xây dựngkế hoạch Giám sát và kiểm quản lý rủi ro, soát rủi ro xác định rủi ro, phân tích định tính và định lượng và kế hoạch đối phó rủi ro Quản trị mua ngoài Hoàn tất hoạch đinh Mời các nhà cung cấp tham gia Hoàn tất kết mua ngoài và vào dự án. Hoàn tất tiến thúc hợp mời thầu . trình chọn lựa dựa trên đồng . một số tiêu chuẩn đã xác định và sau đó theo dõi nhà cung cấp thông qua quản lý hợp đồng administration. 09/14/10 15
 16. Nhà quản trị DA  Sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự án Phó chủ tịch Marketing Nhà Quản trị chức năng Giám đốc chi nhánh Bán hàng Nghiên cứu thị trường Dịch vụ marketing Bộ phận hành chính Nhà quản trị dự án Nhà Quản trị DA Tài chính Kỹ thuật Hợp đồng Kế hoạch Sản xuất Thu mua Chất lượng 09/14/10 16
 17. Nhà quản trị DA  Mối quan hệ giữa nhà quản trị DA và nhà quản trị chức năng  Trách nhiệm của nhà quản trị DA  Yêu cầu đối với nhà quản trị DA  Lựa chọn nhà quản trị DA 09/14/10 17
 18. Nhà quản trị DA  Yêu cầu đối với nhà quản trị DA – Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực – Thu nhận và thúc đẩy nhân viên • Có kĩ năng chuyên môn cao • Độ nhạy cảm chính trị • Định hướng vấn đề • Định hướng mục tiêu • Sự tự tin – Cân nhắc các mục tiêu DA Giai đoạn chu kỳ sống Chi phí Tiến độ Thành quả Khởi sự 1 1 1 Lập kế hoạch 3 1 2 Triển khai 3 1 1 Kết thúc 3 2 1 Mức quan trọng tương đối của các mục tiêu dự án trong các giai đoạn khác 09/14/10 nhau của chu kỳ sống dự án 18
 19. Nhà quản trị DA  Các đặc tính cần có của nhà  Bốn đặc tính được xem là tiêu quản trị DA chuẩn để tuyển chọn PM – Vững kiến thức công nghệ – Uy tín – Quyết đoán • Uy tín chuyên môn – Chín chắn • Uy tín quản lý – Sẵn sàng – Sự nhạy cảm – Có mối quan hệ tốt với lãnh đạo – Tác phong lãnh đạo và quản lý – Hoà đồng – Khả năng chế ngự Stress – Kinh nghiệm – Kiên trì 09/14/10 19
 20. BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ QUẢN TRỊ DA Khởi sự dự án Lập kế hoạch Thực hiện Kết thúc Xác định Chính thức hóa Hoạch định Triển khai (C7) Kết thúc dự án Hoạch định phạm Tiến độ (C4) (C8) (chương 2) vi (C2) Chi phí (C5) Cấu trúc dự án Kế hoạch (C6) (C3) Quản lý rủi ro (Chương 9) Quản lý chất lượng (Chương10) Phản hồi, Thay đổi, Hành động điều chỉnh 09/14/10 20
Đồng bộ tài khoản