Quản trị dự án_chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

1
461
lượt xem
288
download

Quản trị dự án_chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị dự án là một hoạt động quản trị, nó bao gồm quá trình hình thành, triển khai và kết thúc dự án, trong một môi trường hoạt đông nhất định, với không gian và thời gian xác định.(Định nghĩa 1) Quản trị dự án là một quá trình hoạch định, tổ chức và quản lý các công việc và tài nguyên nhằm thỏa mãn các mục tiệu đã định sẳn với những hạn chế về thời gian, tài nguyên và chi phí (Định nghĩa 2)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị dự án_chương 2

 1. CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ DỰ ÁN I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 1. Xây dựng một kế hoạch 2. Theo dõi và quản lý dự án 3. Đóng Một Dự án II. CÁC PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ MẠNG 1. Sơ đồ ngang (sơ đồ Gantt) 2. Sơ đồ mạng III. SƠ ĐỒ MẠNG CPM 1. Các thông số về thời gian 2. Thời gian sớm của các sự kiện (Tis) 3. Thời gian muộn của các sự kiện (Tim) 4. Đường Găng (Critical path) IV. SƠ ĐỒ PERT 1. Giới thiệu chung về sơ đồ Pert 2. Các thông số thời gian trong sơ đồ Pert 3. Xác suất hoàn thành dự án 4. Phương sai của thời điểm hoàn thành công việc V. CHUYỂN SƠ ĐỒ MẠNG LÊN TRỤC THỜI GIAN VI. CHUYỂN SƠ ĐỒ MẠNG SANG SƠ ĐỒ NGANG TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG "QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ" I KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN Quản trị dự án là một hoạt động quản trị, nó bao gồm quá trình hình thành, triển khai và kết thúc dự án, trong một môi trường hoạt đông nhất định, với không gian và thời gian xác định.(Định nghĩa 1) Quản trị dự án là một quá trình hoạch định, tổ chức và quản lý các công việc và tài nguyên nhằm thỏa mãn các mục tiệu đã định sẳn với những hạn chế về thời gian, tài nguyên và chi phí (Định nghĩa 2) Quản trị dự án được thực hiện bởi người quản lý dự án (Project Manager) trong một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nội dung của quản trị dự án bao gồm các phần chính sau: • Quản trị thời gian • Quản trị chi phí
 2. • Quản trị rủi ro • Quản trị tài nguyên Khi chúng ta nói đến quản lý dự án là ta đã mặc nhiên là dự án nầy đà được chấp thuận. Việc quản lý dự án bao gồm 3 bước chính như sau: 1. Xây dựng một kế hoạch 2. Theo dõi và quản lý dự án 3. Đóng một dự án 1. Xây dựng một kế hoạch Bao gồm tám bước Định nghĩa một dự án Bắt đầu một dự án Trong giai đoạn lập kế hoạch dự án, đối với những dự án có một một thời gian dài hoặc có liên quan đến nhiều người, thì việc quan trọng là phải xác định những mục tiêu, các giả thuyết, và những sự ràng buộc (của) dự án. Khởi động một tập tin dự án Sau việc đặt kế hoạch ban đầu, bạn có thể khởi động tập tin dự án (của) bạn, đ ưa dữ liệu vào dự án sơ bộ (của) bạn, và gắn việc lập kế hoạch những tài liệu của bạn tới tập tin. {$Define project deliverables$} Định nghĩa dự án deliverables Một lần bạn đã thiết lập những mục tiêu của dự án (của) bạn, bạn xác định sản phẩm thực tế hoặc dịch vụ thoả được những mục tiêu đề ra.Lập kế hoạch cho những hoạt động của dự án. Xác định các giai đoạn và tạo ra một danh sách các công việc Sau bạn có xác định công việc có liên quan trong dự án (của) bạn, bạn có thể tổ chức nó vào trong những điểm mốc, những giai đoạn, và những nhiệm vụ của nó vào trong một tập tin trong Microsoft Project. Nếu dữ liệu này được cất giữ trong tập tin khác, thì bạn có thể sao chép hoặc import nó vào trong Dự án Microsoft. Ví dụ: Trình bày các hạng mục công việc đ ư ợc ti ến hành trong công tác xây d ựng một công trình tiêu biểu Trình bày tổ chức của dự án Sau bạn có phác thảo những công việc, bạn có thể cũng cho thấy rằng cấu trúc dự án (của) bạn sử dụng gắn sẵn hoặc tùy biến làm việc là những mã cấu trúc ( WBS) sự cố hoặc phác thảo những mã. Những mã này có thể sử dụng để tổ chức danh sách công việc (của) bạn dựa vào một sự đa dạng (của) việc đánh lừa những hệ thống, như những mã kế toán hoặc cấu trúc sự cố organizational (của) bạn.
 3. Tổ chức một dự án vào trong những một tập tin dự án con và dự án chủ Bạn có thể tổ chức dự án của bạn sử dụng những một tập tin dự án chủ và dự án con khi Bạn cần quản lý những một dự án lớn, phức tạp hoặc nhiều dự án liên quan. Ước tính những khoảng thời gian công việc Nhập vào những khoảng thời gian cho những công việc, hơn là những ngày tháng mong muốn bắt đầu hoặc kết thúc, bạn cho phép Dự án Microsoft tạo ra một lịch trình cho bạn. Đặt ra những công việc phụ thuộc và những sự ràng buộc Sau khi bạn thêm vào những khoảng thời gian công việc, sẽ là lúc xác định những công việc đó được liên quan đến lẫn nhau như thế nào và xác định những ngày tháng c ủa các công việc. Tạo ra những sự quan hệ lẫn nhau giữa những dự án Bạn có thể tạo ra những phần phụ thuộc công việc giữa những công việc trong những dự án khác nhau.Tạo ra những phần phụ thuộc giữa những mô hình dự án chính xác những sự quan hệ lẫn nhau giữa những dự án khác nhau và giúp để dự án (của) bạn đúng lịch trình. Kế hoạch Cho Và Kiếm những tài nguyên Ước tính các tài nguyên cần thiết Trong quá trình lập kế hoạch dự án, bạn xác định tầm nhìn dự án, thiết lập danh sách công việc, và đánh chi phí những khoảng thời gian công việc. Bạn có thể bây giờ sử dụng thông tin này để đánh giá sơ bộ, xác định những yêu cầu, và bắt đầu Bạn Bố trí cán bộ và quá trình tìm kiếm để đạt những tài nguyên đủ để thực hiện những công việc dự án. Nhập thông tin về tài nguyên và xác định thời gian làm việc Ở (tại) điểm này trong lập kế hoạch quá trình dự án, tất cả các tài nguyên đã được xác định, phê duyệt, và được tìm kiếm. Bạn biết ai sẽ thuộc về đội của Bạn, và thiết bị nào và nguyên liệu mà Bạn đang thu nhận để hoàn thành những mục đích dựán. Chia sẻ những tài nguyên giữa những dự án Việc chia sẻ những tài nguyên (thì) hữu ích để quản lý thông tin và những sự ấn định tài nguyên qua nhiều dự án trong đó những cùng người đó, nguyên liệu, hoặc thiết bị sẽ được sử dụng. Gán những tài nguyên cho những công việc Bây giờ thông tin tài nguyên đó đã được đưa vào trong dự án, bạn có thể gán những tài nguyên cho những công việc đặc biệt (mà) bạn thiết lập như công việc (của) dự án. Lập kế hoạch cho những chi phí dự án Đánh giá những chi phí
 4. Đánh giá chi phí là quá trình (của) việc phát triển tài nguyên và / hoặc những Giá công việc xấp xỉ cần hoàn thành những hoạt động dự án. Định nghĩa và chia sẻ thông tin chi phí Khi tất cả các chi phí được nhập vào, bạn có thể muốn cất giữ chúng như dự thảo ngân sách trước bạn khởi động theo dõi và quản lý kế hoạch của bạn.Ở (tại) điểm này bạn có thể muốn bao gồm những quan trọng không phải là khoảng những quyết định ngân quỹ, chia sẻ thông tin ngân quỹ với những người(cái) khác, hoặc chuyển nó tới những lịch trình khác, như một hệ thống tài chính (mà) công ty (của) bạn có thể đang sử dụng. Chuẩn bị quản lý những chi phí Sau thiết lập những chi phí, bạn có thể làm những sự chuẩn bị cần thiết cho sự theo dõi và quản lý chúng để bảo đảm dự án còn ở bên trong ngân quỹ. Bạn có thể chỉ rõ một ngày tháng bắt đầu năm tài chính, điều khiển những tùy chọn tính toán, và xác định khi những chi phí cần phải trả.Kế hoạch cho chất lượng và những rủi ro Kế hoạch cho chất lượng Trước khi một dự án bắt đầu, bạn cần phải xác định những tiêu chuẩn chất lượng bạn phải tuân theo tất cả những yêu cầu dự án. Sau khi bạn xác định những yêu cầu chất lượng, bạn có thể điều chỉnh tầm nhìn, những tài nguyên, và lịch trình như là cần thiết để đạt được chất lượng mong muốn. Xác định và lập kế hoạch cho những rủi ro Sau một dự án bắt đầu, những sự kiện mà khó đoán trước có thể tạo ra những rủi ro mới. Kế hoạch truyền thông và an toàn Thiết lập những phương pháp để truyền thông thông tin dự án Thiết lập một phương pháp để giao tiếp với đội dự án và việc giữ tập tin dự án được cập nhật trong thời gian dự án. Bảo vệ thông tin Dự án Microsoft Dự án Microsoft và Trung tâm Dự án Microsoft đề nghị cho sự an toàn cơ bản những đặc tính để bảo vệ thông tin Dự án (của) bạn khỏi sự truy nhập không hợp pháp. Tối ưu hóa một kế hoạch dự án Tối ưu hóa kế hoạch dự án để gặp ngày tháng kết thúc Sau việc xây dựng kế hoạch dự án (của) bạn, xem lại ngày tháng kết thúc. Tối ưu hóa kế hoạch dự án cho những tài nguyên Sau việc xây dựng kế hoạch dự án của bạn, xem lại sự phân phối những tài nguyên. Tối ưu hóa kế hoạch dự án phù hợp với ngân sách
 5. Sau việc xây dựng kế hoạch dự án (của) bạn, xem lại việc những chi phí ước tính. Phân phối một kế hoạch dự án Phân phối thông tin dự án bên trong khi in định dạng Sau khi dự án của bạn đã được hoạch định, bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. Phân phối thông tin dự án trực tuyến Sau khi dự án của bạn đã được hoạch định, bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người(cái) khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. 2. Theo dõi và quản án Bao gồm 10 bước như sau: • Theo dõi tiến độ Thiết lập sự theo dõi một dự án Mặc dù Dự án Microsoft làm cho công việc dễ theo dõi, có nhiều bước để thực hiện trước khi bạn có thể bắt đầu theo dõi sự tiến độ Dự án. Ghi nhận sự tiến độ và thích ứng để cập nhật Sau bạn cho phép được chọn những hạn mục mà bạn muốn theo dõi và phương pháp theo dõi, bạn có thể bắt đầu theo dõi những hạn mục đó.Cho Đa số các phần, bạn theo dõi tiến triển bởi việc trao đổi thông tin tình trạng công việc với những thành viên nhóm làm việc và sau đó hợp nhất thông tin tình trạng hợp thời nhất vào trong kế hoạch dự án (của) bạn. • Quản lý một lịch trình Xác định những vấn đề lịch trình Sau khi dự án (của) bạn bắt đầu và bạn đang theo dõi sự tiến độ thực tế (của) những công việc, bạn có thể xem lại lịch trình (của) bạn để xác định những khó khăn hoặc những khó khăn tiềm tàng với những lịch trình công việc. Đặt những công việc, những giai đoạn, hoặc dự án trên lịch trình Sau bạn có xác định những khó khăn trong lịch trình, bạn có thể sử dụng một sự đa dạng của những chiến lược để quản lý lịch trình dự án. Phân phối thông tin dự án bên trong in định dạng Nếu bạn đã thay đổi những công việc, những tài nguyên, hoặc những sự ấn định, thì bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người(cái) khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. Phân phối thông tin dự án trực tuyến
 6. Nếu bạn đã thay đổi những công việc, những tài nguyên, hoặc những sự ấn định, thì bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người(cái) khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. • Quản lý những tài nguyên Theo dõi tiến trình tài nguyên Cách có hiệu quả nhất để đánh giá sự tiến độ sử dụng những tài nguyên của công việc của một dự án sẽ cân bằng workloads của họ và theo dõi tiến triển trên những công việc. Xác định những vấn đề phân bố nguồn tài nguyên Bởi việc xem lại những thông tin tài nguyên như sự gán ghép, quá tải hoặc không đủ tải, những chi phí tài nguyên, và những sự mâu thuẫn giữa công việc được lập kế hoạch và công việc thực tế, bạn có thể kiểm tra những tài nguyên được gán cho những công việc một cách tối ưu để có những kết quả (mà) bạn muốn. Giải quyết những vấn đề phân bố nguồn tài nguyên Để có thể hiện và những kết quả tốt nhất từ những tài nguyên, bạn cần quản lý tải công việc (workloads) sao cho không xảy ra việc quá tải hoặc không đủ tải.Nếu bạn thay đổi những sự ấn định tài nguyên, hãy kiểm tra những hiệu ứng (của) những sự thay đổi (của) bạn trên (về) lịch trình toàn bộ để (thì) chắc chắn những kết quả sẽ gặp những mục đích dự án (của) bạn. Quản lý những tài nguyên dùng chung Sau bạn có thiết lập tài nguyên chia sẻ giữa những tập tin Dự án Microsoft với toàn bộ tài nguyên, cập nhật và xem lại thông tin tài nguyên dùng chung, như các thông tin về chia xẽ các tài nguyên, thực tế làm việc, và những sự ấn định. Phân phối thông tin dự án trực tuyến {$If you have changed tasks, resources, or assignments, you may want to distribute the most current project information to others, such as stakeholders or team members.$} Nếu bạn đã thay đổi những công việc, những tài nguyên, hoặc những sự ấn định, thì bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người(cái) khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. • Quản lý những chi phí Xác định những vấn đề chi phí Để giữ những chi phí nằm bên trong ngân quỹ, bạn sẽ muốn xác định những vấn đề chi phí bằng cách xem tổng chi phí và những sự mâu thuẫn về chi phí sao cho bạn có thể làm những sự điều chỉnh mà được cần. Giữ những chi phí bên trong ngân quỹ Để giữ những chi phí bên trong ngân quỹ, bạn sẽ muốn xem lại những sự mâu thuẫn chi phí xuất hiện và bạn có thể làm những sự điều chỉnh khi cần thi ết. Việc
 7. chú ý rằng nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để làm một sự sao chép sao lưu của dự án cho kế hoạch trước khi hợp nhất chính thay đổi và để kiểm tra những hiệu ứng (của) những sự thay đổi trước đây cất giữ (của) bạn và cập nhật chi phí thông tin. • Quản lý tầm nhìn Thích ứng với thay đổi trong tầm nhìn Đây là việc xảy ra trong thực tế sau khi dự án (của) bạn bắt đầu, bạn có thể cần tăng thêm tầm nhìn hoặc tầm nhìn cắt từ dự án (của) bạn. Phân phối thông tin dự án trực tuyến Nếu bạn đã thay đổi những công việc, những tài nguyên, hoặc những sự ấn định, thì bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người(cái) khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. • Quản lý những rủi ro Xác định những rủi ro mới Sau một dự án bắt đầu, những sự kiện khó đoán trước có thể tạo ra những rủi ro mới. Thích ứng những sự kiện rủi ro Nếu bạn xác định mới những rủi ro mà đã xuất hiện trong thời gian dự án, bạn sẽ cần thích ứng tới những rủi ro đó. Có lẽ, bạn sẽ phải giao du với những rủi ro mà đe dọa chậm trễ công việc, giai đoạn, hoặc lập dự án cho những ngày tháng kết thúc; tăng thêm ngân quỹ; chôn vùi những tài nguyên; hoặc tất cả là ba. Phân phối thông tin dự án trực tuyến Nếu bạn đã thay đổi những công việc, những tài nguyên, hoặc những sự ấn định, thì bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người(cái) khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. • Báo cáo tình trạng dự án Tình trạng báo cáo dự án trực tuyến Trong khi dự án (của) bạn tiến triển, bạn có thể muốn báo cáo tình trạng hiện thời (của) nó tới những người(cái) khác , như những người có liên quan hoặc những thành viên đội, có lẽ trên (về) một cơ sở bình thường. • Xem lại thông tin chung cuộc về dự án Xem lại thông tin chung cuộc về dự án Kết thúc (của) một dự án là một cơ hội để thu nhặt và ghi thông tin dự án và chia sẻ nó với những người có liên quan (của) bạn. • Kế hoạch truyền thông và an toàn Thiết lập những phương pháp để truyền thông thông tin dự án Thiết lập một phương pháp để giao tiếp với đội dự án và việc giữ tập tin dự án cập nhật trong thời gian dự án. Bảo vệ thông tin Dự án Microsoft
 8. Dự án Microsoft và Trung tâm Dự án Microsoft đề nghị cho sự an toàn cơ bản những đặc tính để bảo vệ thông tin Dự án (của) bạn khỏi sự truy nhập không hợp pháp. • Tối ưu hóa một kế hoạch dự án Tối ưu hóa kế hoạch dự án để đạt thời điểm kết thúc Sau việc xây dựng kế hoạch dự án (của) bạn, tổng quan về thời điểm hoạch định kết thúc. Tối ưu hóa kế hoạch dự án cho những tài nguyên Sau việc xây dựng kế hoạch dự án (của) bạn, xem lại sự phân phối những tài nguyên của bạn. Tối ưu hóa kế hoạch dự án cho phù hợp với ngân quỹ Sau việc xây dựng kế hoạch dự án (của) bạn, tổng quan việc lập kế hoạch những chi phí. • Phân phối một kế hoạch dự án Phân phối thông tin dự án trực tuyến Sau khi dự án của bạn đã được hoạch định, bạn có thể muốn phân phối thông tin dự án hiện thời nhất tới những người khác, như những người có liên quan hoặc những thành viên đội. 3. Đóng Một Dự án Xem lại thông tin chung cuộc về dự án. Xem lại thông tin chung cuộc về dự án Kết thúc một dự án là một cơ hội để thu nhặt và ghi thông tin dự án và chia sẻ nó với những người có liên quan của bạn II CÁC PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ MẠNG Hiện nay để dễ dàng trong việc quản lý dự án người ta sử dụng các công cụ quản lý theo các sơ đồ mạng (xem phần ) Các sơ đồ mạng bao gồm: • Sơ đồ ngang (sơ đồ Gantt) • Sơ đồ xiên (sơ đồ cyclogram) • Sơ đồ mạng 1. Sơ đồ ngang (sơ đồ Gantt) Năm 1910, một kỹ sư người Pháp là Henry Gantt đã đề ra một biểu đồ thanh ngang rất đơn giản. Trong đó trục tung thể hiện công việc, trục hoành thể hiện thời gian (xem H. 1) Ưu điểm cuả sơ đồ Gantt là: • Lập sơ đồ đơn giản
 9. • Dể nhận biết các công việc và thời gian thực hiện chúng Nhược điểm cuả sơ đồ Gantt là: • Không thể hiện rỏ mối quan hệ giữa các công việc • Không thấy rỏ công việc nào là chủ yếu, có tính chất quyết định đối với tổng tiến độ của dự án để tập trung chỉ đạo H.1: Sơ đồ Gantt 2. Sơ đồ mạng Sơ đồ mạng dựa trên hai yếu tố cơ bản là công việc (task) và sự kiện (event). Trong sơ đồ mạng các công việc biểu hiện cụ thể và sinh động, không chỉ thấy tên công việc mà còn cho thấy mối quan hệ với các công việc khác. Để lập được sơ đồ mạng cần phân tích trình tự các công việc; những mối liên hệ về công nghệ hoặc logic về tổ chức. Nó là một mô hình toán học động, thể hiện dự án thành một thể thông nhất, chặt chẻtrong đó thấy rỏ vị trí cuả từng công việc với mục tiêu chung và ảnh hưởng qua lại giữa các công việc. Ưu điểm cuả sơ đồ mạng là: • Dễ nhận biết mối quan hệ giữa các công việc, quá trình công nghệ, sự phát triển logic của lịch trình • Phát hiện đường đi dài nhất (đường găng) từ khi khởi đầu đến khi kết thúc • Thuận tiện khi sử dụng các công cụ toán học khác như quy hoạch tuyến tính, các phần mềm có sẳn như MS Project, CA project ...; lý thuyết xác suất.. Hai dạng lý thuyết sơ đồ mạng phổ biến là: PP đường găng CPM (Critical Path Method) và PP kỹ thuật đành giá và kiểm tra PERT (Program Evaluation and Review Technique). Hai pp nầy được sử dụng vàonăm 1958-1960 trong dự án chế tạo tên lửa Polaris của hải quân Mỹ.
 10. Về hình thức sd mạng là một mô hình mạng lưới gồm những đường và nút thể hiệm mối quan hệ giữa các công việc với nhau Ví dụ 1: Để lắp ghép một khung nhà công nghiệp chúng ta có các công việc sau: 1. Làm móng nhà 5 ngày 2. Vận chuyển cần trục 1 ngày 3. Lắp dựng cần trục 3 ngày 4. Vận chuyển cấu kiện 4 ngày 5. Lắp ghép khung nhà 5 ngày Nếu lập theo sd ngang chúng ta có (H.2) H.2: Tiến độ lắp ghép nhà công nghiệp Nếu chúng ta thể hiện vòng tròn cho việc khởi đầu hoặc kết thúc một công việc, Mũi tên thể hiện công việc. Mủi tên nét đứt thể hiện mối liên hệ phụ thuộc giữa các công việc. Ta có H.3 và sơ đồ mạng H.4
 11. H.3: Mối quan hệ giữa các công việc H.4: Sơ đồ mạng của việc lắp ghép III SƠ ĐỒ MẠNG CPM 1 Một số định nghĩa 1. Công việc (task) Công việc ở đây có thể là một quá trình nào đó, được thể hiện bằng mủi tên. Có 2 dạng công việc: • công việc thực là công việc cần thời gian và tài nguyên
 12. 4 5 • Công việc ảo công việc không cần thời gian và tài nguyên, nó chỉ mối liên hệ giữa hai hoặc nhiều công việc và được thể hiện bằng một mủi tên nét đứt 1 2 3 4
 13. 2. Sự kiện (event) Là mốc đánh dấu sự bắt đầu hay kết thúc của một công việc, nó được thể hiện bằng một vòng tròn. Sự kiện mà từ đó mủi tên đi ra được gọi là sự kiện đầu của công việc; Sự kiện mà từ đó mủi tên đi vào được gọi là sự kiện cuối của công việc; sự kiện không có công việc đi vào gọi là sự kiện xuất phát; sự kiện không có công việc đi ra gọi là sự kiện hoàn thành. Sự kiện đầu sự kiện cuối sự kiện xuất phát Sự kiện Hoàn thành H.5: Các dạng sự kiện 3. Đường (path) Là một chuổi các công việc nối liền nhau. Chiều dài cuả đường bằng tổng các thời gian cuả các công việc nằm trên đường. Đường trong sơ đồ mạng đi từ sự kiện xuất phát đến sự kiện hoàn thành, đường có độ dài lớn nhất gọi là đường găng 4. Tài nguyên (resource)
 14. Tài nguyên ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: vốn, máy móc, con người .. Có 2 dạng tài nguyên: • Tài nguyên dự trữ như vốn, máy móc... • Tài nguyên không dự trữ như thời gian, công lao đông, loâi tài nguyên nầy nếu không sử dụng sẽ mất đi 2 Các quy tắc khi lập sơ đồ mạng • Qui tắc 1 sơ đồ lập từ trái sang phải H.6: Qui tắc 1 • Qui tắc 2 các công việc chỉ có thể đi ra khỏi một sự kiện khi các công việc đi vào đó đều hoàn thành, nhưng không nhất thiết hoàn thành cùng một thời điểm.
 15. · Qui tắc 3 sơ đồ mạng thường không theo tỉ lệ • Qui tắc 4 tên các sự kiện không được trùng lắp • Qui tắc 5 trên sơ đồ không được có vòng kín H.7: Qui tắc 5 • Qui tắc 6 trên sơ đồ không thể có đường cụt · Qui tắc 7 các trường hợp sử dụng liên hệ Trường hợp 1
 16. H.8: Quy tắc 7 3 Trình tự lập sơ đồ mạng Muốn lập sơ đồ mạng cần 2 yếu tố cơ bản là công việc và sự kiện. Trình tự lập sơ đồ mạng như sau: · Liệt kê tất cả công việc: các công việc phải được liệt kê theo đúng qui trình công nghệ, theo thứ tự thời gian trước sau. Nên lập theo bảng • Xác định các sự kiện • Xác định thới gian thực hiện các công việc • Lập sơ đồ Ví dụ 2: Lập sơ đồ mạng Một dự án bao gồm 10 công việc, được liệt kê theo bảng dưới đây: Sự Tên công việc Trình tự tiến hành Thời gian kiện thực hiện (ngày) 1 1-2 Bắt đầu ngay 4 1-3 Bắt đầu ngay 5 2 2-3 Sau 1-2 3 2-4 Sau 1-2 3 3 3-4 (công việc ảo) 3-5 Sau 1-3 và 2-3 4 4 4-5 Sau 2-4 6 4-6 Sau 2-4 8 5 5-6 Sau 3-5 và 4-5 7 6 Kết thúc Căn cứ vào bảng trên ta thiết lập sơ đồ mạng như sau:
 17. H.9: Sơ đồ mạng trên Ví Dụ 2 4 Các thông số về thời gian Các thông số về thời gian trong sơ đồ mạng bao gồm: · Thời gian sớm của các sự kiện ( ) • Thời gian muộn của các sự kiện • Thời gian sớm của các công việc (Tis) • Thời gian muộn của các công việc (Tim) Thời gian sớm của các sự kiện ( )
 18. Thời gian sớm của các sự kiện ( ) nếu sự kiện i đang có nhiều con đường đi đến, thì Tis là thời gian lớn nhất đi từ sự kiện j đến i Thời gian sớm của các sự kiện ( ) Thời gian sớm của các sự kiện nếu sự kiện i đang có nhiều con đường đi đến, thì là thời gian lớn nhất đi từ sự kiện j đến i j sự kiện đang xét i sự kiện dứng trước j và đến j bằng con đường dài nhất Ts thời gian sớm của các sự kiện đang xét Tm thời gian muộn của các sự kiện đang xét Fig.10: Sơ đồ biểu thị sự kiện của mạng Tổng quát ta có công thức Tis = max LmI = maxΣt(u) [u∈μ] [1]
 19. Hoặc chỉ tính sự kiện đứng trước nó, vì thời gian của đường đã được cộng dồn đến đó Tjs = Tis + tij [2] Nếu trước sự kiện j có nhiều sự kiện đi đến thì Tjs thì Tjs bằng con đường lớn nhất đi từ các sự kiện đó đến j Tjs = max [(Tis + tij); (Tis + thj); (Tis + tkj);…] [3] Có nghĩa là sự kiện nào đứng trước j qua j bằng con đường dài nhất sẽ được chọn và sẽ được ghi ở ô dưới của vòng tròn (trong vê dủ 3) Ví dụ 3: Xét một sơ đồ mạng có thời gian của từng công việc như sau Xác định Thời gian sớm của các sự kiện: Sự kiện Ts2 Khi công việc 1-2 hoàn thành tức Ts2 = 4 ngày Sự kiện Ts3
Đồng bộ tài khoản