Quản trị hành vi tổ chức - Chương 8

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

1
540
lượt xem
293
download

Quản trị hành vi tổ chức - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hóa tổ chức là một loạt các quy phạm và hệ thống giá trị chung nhằm kiểm soát sự tương tác giữa các thành viên trong tổ chức và giữa các thành viên trong tổ chức với những người bên ngoài tổ chức đó. Văn hóa tổ chức là thói quen, cách nghĩ truyền thống và cách làm việc trong tổ chức được chia sẽ bởi tất cả các thành viên trong tổ chức (Elliott Jaques, 1952).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị hành vi tổ chức - Chương 8

 1. PHẦN 4:  QUẢN TRỊ HÀNH VI CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CHƯƠNG 8 VĂN HÓA TRONG TỔ CHỨC    
 2. YÊU CẦU  Nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức. Các đặc  trưng chung hình thành văn hóa tổ chức.  Phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực  của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức.  Nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn  hóa tổ chức.  Văn hóa tổ chức được lan truyền như thế nào?   Sự thay đổi, kiểm soát văn hóa của tổ chức.    
 3. I. Khái niệm Văn hóa tổ  chức 1. Khái niệm 2. Những đặc trưng chung hình  thành văn hóa tổ chức 3. Văn hóa bộ phận    
 4. 1. Khái niệm  Văn hóa tổ chức là thói quen, cách nghĩ  truyền thống và cách làm việc trong tổ chức  được chia sẽ bởi tất cả các thành viên trong  tổ chức (Elliott Jaques, 1952).  Văn hóa tổ chức là một loạt các quy phạm  và hệ thống giá trị chung nhằm kiểm soát sự  tương tác giữa các thành viên trong tổ chức  và giữa các thành viên trong tổ chức với  những người bên ngoài tổ chức đó.    
 5. 1. Khái niệm tt  Văn hóa tổ chức là một hệ thống ý nghĩa  chung hàm giữ bởi các thành viên của tổ  chức, qua đó có thể phân biệt tổ chức này  với tổ chức khác (Robbin, 2000) => Văn hóa tổ chức là hệ thống những giá trị,  những niềm tin, những quy phạm được chia  sẽ bởi các thành viên trong tổ chức và  hướng dẫn hành vi của những người lao  động trong tổ chức.    
 6. 2. Những đặc trưng chung hình thành  văn hóa tổ chức Sự đổi mới và chấp nhận rủi ro •    •Chú ý tới các khía cạnh chi tiết •Sự định hướng kết quả •Hướng tới con người •Hướng tới nhóm người lao động •Tính hiếu thắng •Sự ổn định    
 7. 3. Văn hóa bộ phận  Văn hóa bộ phận là những giá trị và  hệ thống ý nghĩa chung được chia sẽ  bởi một nhóm người lao động trong tổ  chức. Được xác định dựa trên sự bố trí  các phòng ban hay dựa theo tính chất  công việc của người lao động.    
 8. II. Tác động của văn hóa tới  hành vi cá nhân trong tổ chức  Văn hóa mạnh, rõ ràng sẽ có ảnh hưởng  tới hành vi của các thanh viên trong tổ  chức lớn hơn so với một nền văn hóa yếu. – Văn hóa mạnh góp phần làm giảm sự luân  chuyển lao động. – Văn hóa mạnh có tác dụng làm tăng tính  nhất quán của hành vi. – Văn hóa mạnh sẽ giảm các nguyên tắc và  các quy định.    
 9. III. Chức năng của văn hóa tổ  chức 1. Xác định ranh giới: Tạo sự khác biệt  giữa tổ chức này với tổ chức khác 2. Lan truyền chủ thể cho các thành viên  trong tổ chức 3. Thúc đẩy nhân viên cam kết đối với lợi  ích chung của tổ chức. 4. Làm tăng sự ổn định của hệ thống xã  hội trong tổ chức.    
 10. IV. Hình thành và duy trì văn  hóa 1. Hình thành văn hóa tổ chức  Nguồn gốc sâu xa của văn hóa trong một  tổ chức xuất phát từ người sáng lập ra tổ  chức đó.  Văn hóa của một tổ chức là kết quả của sự  tương tác giửa các khuynh hướng, giả  thuyết của người sáng lập với những điều  học được từ những thành viên ban đầu của  tổ chức và kinh nghiệm bản thân  Vậy làm thế nào để thay đổi văn hóa tổ    chức?  
 11. 2. Duy trì văn hóa tổ chức   Có 3 yếu tố đóng vai trò quyết định  trong việc duy trì văn hóa tổ chức: – Những biện pháp tuyển chọn người lao  động –  Các hành động của Ban giám đốc –  Quá trình hòa nhập vào tổ chức    
 12. 2. Duy trì văn hóa tổ chức tt  Những biện pháp tuyển chọn người lao  động – Tiêu chí tuyển chọn – Quy trình tuyển chọn – Quyết định tuyển chọn    
 13. 2. Duy trì văn hóa tổ chức tt   Các hành động của Ban giám đốc –  Chấp nhận rủi ro? – Cho phép cấp dưới tự do? – Đồng phục? – Chế độ khen thưởng và trừng phạt? – Cử chỉ thái độ của BGĐ.    
 14. 2. Duy trì văn hóa tổ chức tt   Quá trình hòa nhập vào tổ chức – Giai đoạn trước khi vào tổ chức: Sự kỳ vọng – Giai đoạn đương đầu với thực tế: Rũ bỏ kỳ vọng và  đặt ra giả thuyết mới, nếu không phù hợp sẽ ra đi. – Giai đoạn biến đổi về chất của nhân viên: Thay đổi  cho phù hợp với công ty.     
 15. V. Sự lan truyền văn hóa tổ  chức 1. Lan truyền bằng những câu chuyện 2. Thông qua các nghi thức 3. Các biểu tượng vật chất 4. Ngôn ngữ    
 16. VI. Thay đổi, kiểm soát văn  hóa tổ chức  Những điều kiện thuận lợi để thay đổi  văn hóa tổ chức – Có một sự khủng hoảng trầm trọng – Sự thay đổi trong giới lãnh đạo công ty – Tổ chức nhỏ – Văn hóa tổ chức yếu    
 17. VI. Thay đổi, kiểm soát văn  hóa tổ chức  Phương pháp thay đổi văn hóa tổ chức – Thay đổi con người – Thay đổi cơ cấu tổ chức – Thay đổi hệ thống quản lý    
Đồng bộ tài khoản