QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - CHƯƠN G II - BÀI 3 : HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: tuyetmai_9x

Sau khi học xong phần này, chúng ta có thể: Hiểu biết một cách khái quát về HT doanh nghiệp: chức năng, công việc, quy trình làm việc. Hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của HTTT xử lý giao dịch, HTTT tự động hóa VP, HTTT quản trị tri thức, HTTT quản lý, HTTT hỗ trợ ra quyết định, HTTT hỗ trợ điều hành. .Các vấn đề quản trị Tầm quan trọng và lợi ích kinh doanh của các HTTT trong doanh nghiệp. Đánh giá về vai trò của các dạng HTTT chủ chốt trong DN và mỗi quan hệ giữa chứng với nhau. Từ đó dựa vào đặc...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản