QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

Chia sẻ: Anh Sach | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
724
lượt xem
156
download

QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định hay là làm kế hoạch chính là sự quyết định trước xem phải làm gì? Làm như thế nào? Khi nào làm? Và Ai làm cái đó? Kế hoạch cho ta sự hướng dẫn giảm bớt những hậu quả của sự thay đổi, giảm thiểu những lãng phí và đặt ra tiêu chuẩn để kiểm soát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

 1. QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH GIẢNG VIÊN: ĐỖ ĐỨC HẠNH
 2. NỘI DUNG • LẬP KẾ HOẠCH • PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH • KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC • CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC • KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP • CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
 3. 1. KHÁI NIỆM – VAI TRÒ Hoạch định hay là làm kế hoạch chính là sự quyết định trước xem phải làm gì? Làm như thế nào? Khi nào làm? Và Ai làm cái đó? Kế hoạch cho ta sự hướng dẫn giảm bớt những hậu quả của sự thay đổi, giảm thiểu những lãng phí và đặt ra tiêu chuẩn để kiểm soát Kế hoạch là quá trình chuẩn bị để đối phó với sự thay đổi và tính không chắc chắn bằng việc trù liệu những cách thức hành động trong tương lai.
 4. 2. MỤC ĐÍCH - Tập trung sự chú ý vào các mục tiêu - Ứng phó với sự bất định và thay đổi - Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế - Làm cho việc kiểm tra dễ dàng hơn
 5. 3. PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH - Hoạch định chiến lược (Kế hoạch chiến lược) - Hoạch định tác nghiệp (Kế hoạch tác nghiệp)
 6. TIÊU THỨC KH KH CHIẾN LƯỢC TÁC NGHIỆP Các loại quyết Các quyết định đổi Các quyết định định liên quan mới và thích nghi hàng ngày và thích nghi Bối cảnh và điều Rủi ro và tính Rủi ro và sự không kiện ra quyết định không chắc chắn chắc chắn Cấp triển khai chủ Quản trị gia cấp Nhân viên & các chốt quản trị gia cấp cao dưới Thời gian Dài hạn 1–10 năm Ngắn hạn < 1 năm Mục tiêu định Đảm bảo cho sự Phương tiện thực hướng tồn tại và phát triển hiện các kế hoạch lâu dài của tổ chức chiến lược
 7. 4. QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Khái quát có 4 thành phần cơ bản Thành phần 1: Mục tiêu Thành phần 2: Biện pháp Thành phần 3: Nguồn tài nguyên Thành phần 4: Thực hiện
 8. 1. Sẽ đạt được mục tiêu nào 2. Ý nghĩa quan trọng của từng mục tiêu là gi? Mục tiêu 3. Các mối quan hệ quan trọng của từng mục tiêu? 4. Khi nào phải đạt được mục tiêu? 5. Cách đo lường mục tiêu? 6. Ai chịu trách nhiệm đạt tới mục tiêu? 1. Những biện pháp nào để thực hiện thành công mục tiêu? Biện pháp 2. Thông tin về từng biện pháp? 3. Kỹ thuật để dự báo tương lai của từng biện pháp? 4. Ai chịu trách nhiệm về từng biện pháp? Những tài nguyên nào được đưa vào kế hoạch? 1. Nguồn Mối quan hệ giữa các tài nguyên đó là gì? 2. Sử dụng kỹ thuật dự đoán ngân sách nào? 3. tài nguyên Ai chịu trách nhiệm lập dự toán ngân sách? 4. 1.Kế hoạch thực hiện thông qua quyền lực hay sự thuyết phục? Thực hiện 2. Ai hay đơn vị nào chịu ảnh hưởng của việc thực hiện?
 9. NỘI DUNG • LẬP KẾ HOẠCH • PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH • KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC • CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC • KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP • CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
 10. - Mục tiêu của tổ chức là vai trò hàng đầu - Nhiệm vụ: Làm tiền đề cho mọi kế hoạch - Mục tiêu là sự cam kết cụ thể đối với việc thực hiện một kết quả có thể đo lường được trong khoảng thời gian đã định
 11. Không thể hoạch định hay lên kế hoạch nếu không có mục tiêu rõ ràng: - Xác định các mục tiêu rõ ràng - Tầm quan trọng của mục tiêu - Thứ tự ưu tiên thực hiện
 12. NỘI DUNG • LẬP KẾ HOẠCH • PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH • KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC • CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC • KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP • CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
 13. 1. Khái niệm Kế hoạch chiến lược là quá trình xác định làm sao để đạt được những mực tiêu dài hạn của tổ chức với các lực lượng có thể huy động
 14. 2. Đặc điểm - Sử dụng dài hạn - Có tính chất bao trùm - Có tác động linh hoạt và mềm dẻo theo sự biến động của môi trường - Tập trung nỗ lực khai thác mọi tiềm năng - Gắn với mục tiêu cụ thể và đi kèm với các biện pháp
 15. Bước 4: Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa Bước 3: chọn Đánh giá những điểm mạnh và Bước 5: Triển khai kế hoạch điểm yếu chiến lược của tổ chức Bước 1: Bước 2: Bước 6: Triển khai kế hoạch Xác định sứ Phân tích đe tác nghiệp mệnh và dọa và cơ mục tiêu hội thị của tổ chức trường Bước 7: Đánh giá và kiểm tra kết quả Bước 8: Lặp lại quá trình hoạch định
 16. Bước 1: Chúng ta là ai? Chúng ta muốn trở thành tổ chức như thế nào? Các định hướng mục tiêu của chúng ta là gì? Mục đích là tạo ra phương hướng cho việc ra quyết định và không thay đổi trong nhiều năm
 17. Bước 2: Đe dọa và cơ hội thị trường, đó chính là những áp lực lên tổ chức: - Áp lực cạnh tranh trong ngành - Áp lực cạnh tranh trên thị trường
 18. MỐI ĐE DỌA TỪ CÁC ĐỐI THỦ MỚI CẠNH KHẢ NĂNG QUYỀN THƯƠNG THƯƠNG TRANH GIỮA CÁC LƯỢNG LƯỢNG ĐỐI THỦ C ỦA TRẢ GIÁ CỦA NHÀ TRONG KHÁCH CUNG CẤP NGÀNH HÀNG MỐI ĐE DỌA TỪ SẢN PHẨM THAY THẾ
 19. Ưu thế thuộc về nhà cung cấp nếu: - Chỉ có một lượng nhỏ nhà cung cấp bán cho một lượng lớn người mua trong 1 ngành - Nhà cung cấp không lo lắng về hàng hóa dịch vụ dù KH có mua hay không - Hàng hóa dịch vụ của nhà cung cấp thuộc loại thiết yếu và có mức độ chuyên biệt hóa cao.
 20. Ưu thế thuộc về khách hàng khi: - Có ít KH mua và mua số lượng nhiều - Những hàng hóa mà KH mua thuộc loại có mức độ chuyên biệt hóa thấp - KH có thể dễ dàng chuyển sang mua hàng của nhà cung cấp khác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản