Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

Chia sẻ: huemanvdoc

Quản trị kinh doanh du lịch là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ thể doanh nghiệp du lịch lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng 1 cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo pháp luật và quy định hiện hành.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản