QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - chương 4 - Tuyển dụng

Chia sẻ: gaconht

1. NGUỒN LAO ĐỘNG NỘI TẠI  Điểm mạnh:  Đã được thử thách về lòng trung thành, thái độ, tinh thần trách nhiệm.  Đã am hiểu DN và thích nghi với môi trường làm việc.  Không làm tăng biên chế.  Tạo sự thi đua tích cực giữa các thành viên.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản