QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - PGS.TS. TRẦN KIM DUNG

Chia sẻ: lavie4

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - PGS.TS. TRẦN KIM DUNG Các cách tiếp cận của quản trị con người trong doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Quản trị theo các mối quan hệ con người Quản trị trên cơ sở khoa học Quản trị hành chính nhân viên Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút,

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản