Quản trị nhân sự - Chương 1

Chia sẻ: dinhlan05011

Là quá trình làm cho những hoạt động được hoàn thành với hiệu quả cao bằng hoặc thông qua người khác. Là nói đến con người, cụ thể là con người trong công ty hoặc trong các tổ chức

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản