Quản trị sản xuất và dịch vụ

Chia sẻ: helen_thanhthao

Câu 1. Sản xuất dịch vụ là gì? a.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu ra thành các yếu tố đầu vào b.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào c.Quá trình xử lý và chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra d.Quá trình tham gia hoạt động sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Câu 2. Mục tiêu của quản trị sản xuất và dịch vụ a.Đảm bảo chất lượng,giảm chi phí,rút ngắn thời gian sản xuất,tạo ra sản phẩm. b.Giảm chi phí,đảm bảo chất lượng,xây dựng hệ thống...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản