Quản trị tài chính - Chương 1 & 2

Chia sẻ: tronglan

Tài chính liên quan đến vốn và tiền vốn: Vốn luôn có hai mặt: Vốn được đầu tư mua sắm tài sản nào; Vốn lấy nguồn từ đâu Nguồn vốn : Nợ phải trả và nguồn vốn chủ;

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản