Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại

Chia sẻ: moser

Khái niệm về Swap ngoai tệ: Thực hiện đồng thời việc mua và bán cùng một loại ngoại tệ ở hai thời điểm khác nhau để hạn chế rủi ro tỷ giá – Ví dụ Swap tiền tệ: Cam kết song phương giữa các NH về trao đổi những giá trị tiền tệ nhằm làm cân bằng trạng thái ngoại tệ của mỗi NH

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản