Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Chia sẻ: phobo24

Quản trị trải nghiêm của khách hàng (Customer Experience Management- CEM) là quá trình quản lý một cách có chiến lược toàn bộ trải nghiêm của khách hàng đối với một sản phẩm hay một công ty. Đó là nhận định của giáo sư Bernd Schmitt (Đại học Columbia, Mỹ) cho rằng các nhãn hiệu có thể tạo ra năm loại trải nghiệm khác nhau: cảm giác (sense), cảm nhận (feel), suy nghĩ (think), hành động (act) và liên hệ (relate). ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản