Quản trị xung đột

Chia sẻ: noheart15

1. Khái niệm: Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản