Quang: Vai trò của ánh sáng

Chia sẻ: heoxinhkute13

việc loại bỏ các hydro (H) nguyên tử từ các phân tử nước việc giảm lượng khí carbon dioxide (CO 2 ) do các nguyên tử hydro để tạo thành phân tử hữu cơ . Quá trình thứ hai bao gồm một loạt các phản ứng có tên là cyclic (sau khi phát hiện ra nó) của Calvin Cycle . Nó sẽ được thảo luận tại Quang: Lộ trình của Carbon cố định . Các chi tiết của quá trình đầu tiên là chủ đề của chúng tôi ở đây. Một mô tả của một số các thí nghiệm đã...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản