Quất trung bí - Tập I

Chia sẻ: khongminh1289

Quất Trung Bí là tác phẩm cổ điển về cờ Tướng nổi tiếng nhất trong kho tàng lý thuyết cờ Tướng thế giới. Đã gần 400 năm qua, biết bao nhiêu thế hệ những người chơi cờ Tướng đã coi đây là quyển sách gối đầu giường của mình. Quất Trung Bí giải đáp được những vấn đề: đâu là những nước đi chính xác, đâu là những nước đi sai lầm, đi tiên có thắng không, chấp tiên có thắng không, chấp 1 Mã có thắng không, những thế cờ tàn nào thì thắng, thế nào thì hòa... Quất Trung...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quất trung bí - Tập I

 

 1. http://www.thuvien247.net
 2. http://www.thuvien247.net
 3. http://www.thuvien247.net
 4. http://www.thuvien247.net
 5. http://www.thuvien247.net
 6. http://www.thuvien247.net
 7. http://www.thuvien247.net
 8. http://www.thuvien247.net
 9. http://www.thuvien247.net
 10. http://www.thuvien247.net
 11. http://www.thuvien247.net
 12. http://www.thuvien247.net
 13. http://www.thuvien247.net
 14. http://www.thuvien247.net
 15. http://www.thuvien247.net
 16. http://www.thuvien247.net
 17. http://www.thuvien247.net
 18. http://www.thuvien247.net
 19. http://www.thuvien247.net
 20. http://www.thuvien247.net
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản