Question

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
163
lượt xem
125
download

Question

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Question Unit 48. Question (1) A Chúng ta thường thay đổi trật tự của từ trong câu để tạo thành câu hỏi: Đặt trợ động từ đầu tiên (first auxiliary verb-AV, trong trường hợp câu có hơn một trợ động từ) lên trước chủ từ (subjectS): S + AV AV + S Tom will - will Tom? you have - have you? I can - can I? the house was - was the house? Will Tom be here tomorrow? Ngày mai Tom có ở đây không? Have you been working hard? Bạn đã làm việc nhiều phải không? What can I...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Question

Đồng bộ tài khoản