Qui định tạm thời về tiêu chuẩn hạt giống lúa 2 dòng yêu cầu kĩ thuật

Chia sẻ: dtbnhuanvp

Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các lô hạt giống gồm dòng mẹ bất dục đực cảm ứng nhiệt độ (Themosensitive Genic Male Sterile-TGMS), dòng bố và hạt lai F1 tổ hợp lai 2 dòng, thuộc loài Oryza sativa L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản