Qui Trình Chế Tạo Đồ Trang Sức Tạo Ra Mạt Kim Loại

Chia sẻ: Ngoc Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
204
lượt xem
31
download

Qui Trình Chế Tạo Đồ Trang Sức Tạo Ra Mạt Kim Loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất thải nầy là gì? Các qui trình chế tạo đồ trang sức như deburring, mài giũa, đánh bóng tạo ra mạt kim loại. Dùng cần hàn để hàn, khi làm nóng chảy kim loại hoặc khoáng thạch trong lò thổi hay trong lò cảm ứng, trong nồi nấu kim loại hay trong giá cũng tạo ra mạt kim loại. Ngoài ra, một số hợp chất đánh bóng như tripoli cũng tạo ra mạt kim loại có chứa silica.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui Trình Chế Tạo Đồ Trang Sức Tạo Ra Mạt Kim Loại

  1. Fact Sheet Qui Trình Chế Tạo Đồ Trang Sức Tạo January Ra Mạt Kim Loại 2002 Dòng Chất Thải Do QuáTrình Chế Tạo Đồ Trang Sức Tạo Ra DTSC là một trong Chất thải nầy là gì? sáu Ban và Bộ Các qui trình chế tạo đồ trang sức như deburring, mài giũa, đánh bóng tạo ra mạt kim trong Cơ Quan loại. Dùng cần hàn để hàn, khi làm nóng chảy kim loại hoặc khoáng thạch trong lò thổi Bảo Vệ Môi hay trong lò cảm ứng, trong nồi nấu kim loại hay trong giá cũng tạo ra mạt kim loại. Trường California. Ngoài ra, một số hợp chất đánh bóng như tripoli cũng tạo ra mạt kim loại có chứa silica. Trách nhiệm của Tại sao chất thải nầy độc hại? DTSC là phục hồi, Mạt kim loại tạo ra do làm nóng chảy kim loại hay khoáng thạch và do đánh bóng kim bảo vệ và làm tăng loại thường chứa silica có tính độc và các mạt rất mịn và nhỏ có đường kính nhỏ hơn vẻ đẹp môi trường, 0.004 inch có hại cho sức khỏe và môi trường*. Do đó, mạt kim loại do các qui trình chế bảo đảm sức khỏe tạo đồ trang sức tạo ra được coi là chất thải độc hại (1). cộng đồng, giá trị môi trường và sức Tại sao phải quản lý chất thải nầy cho an toàn? Mặc dù chất thải nầy chứa kim loại qúi nhưng vì nó có hại cho sức khỏe và môi mạnh kinh tế bằng trường nên nó cần phải được quản lý cho an toàn. Luật lệ và qui định hiện nay hướng dẫn cách kiểm tra chất bạn cách quản lý chất thải độc hại để bảo vệ sức khỏe, an toàn cho cộng đồng và môi thải độc hại, trường(2).Các cơ sở chế tạo đồ trang sức nên quản lý chất thải độc hại theo đúng luật lệ và hướng dẫn và quan qui định để có thể tránh được tiền phạt và hình phạt đồng thời bảo vệ được sức khỏe, an sát việc làm sạch toàn cho cộng đồng và môi trường. môi trường, đưa ra các qui định và Làm thế nào để quản lý chất thải nầy? đẩy mạnh việc Nếu cơ sở doanh nghiệp của bạn tạo ra chất thải độc hại thì bạn phải có trách nhiệm phòngchống ô quản lý chất thải đó cho đúng cách (Xin đọc tài liệu the Department of Toxic Substances Control DTSC) về “Hazardous Waste Generator Requirements for Jewelry Mart nhiễm. Operators.”Việc thu hồi lại kim qúi loại từ mạt kim loại nầy được xem là xử lý chất thải độc hại và cần phải có giấy phép hoặc giấy ủy quyềnΠ. Đổ chất thải độc hại vào thùng rác, vào lavabo, xuống đất, xuống cống rãnh,hay xuống hầm cầu là bất hợp pháp. Chứa chất thải trong nhà, trên sạp , hay nơi nào khác cũng bất hợp pháp. Bỏ chất thải độc hại dưới dạng mạt kim loại độc State of California hại hay bất cứ chất thải độc hại nào khác vào môi trường đều bất hợp pháp. Bạn phải thu lại và chứa tất cả chất thải độc hại dưới dạng mạt kim loại mà cơ sở doanh nghiệp của bạn tạo ra bằng cách sử dụng negative local exhaust ventilation và thiết bị lọc như : baghouse, filter, cyclones hoặc prostrotatic precipitator. Bạn phải trả chi phí để làm sạch nơi bị ô nhiễm do cơ sở bạn tạo ra. Nên chú ý là tự ý trả phụ cấp độc hại cho công nhân làm việc nơi có mạt kim loại độc hại cũng bất hợp California pháp. Environmental Protection Agency * “Fine powder” là kim loại dưới dạng rắn, khô và rất mịn có đường kính nhỏ hơn 0.004 inch (Cal. Code Regs., tit. 22, 66260.10.) Π “Treatment” là phương pháp, là kỹ thuật, hay là quá trình dùng để biến đổi đặc tính vật lý, hóa học hay sinh học hoặc thành phần của chất thải độc hại hay bất cứ chất gì trong đó nhằm loại bỏ, hoặc làm giảm thành phần hay đặc tính độc hại để thu hồi lại được càng nhiều năng lượng, vật chất hay giảm về khối lượng (Health & Saf. Code, 25123.5 và Cal Code Regs., tit.22, 66260.10.) Năng lượng là vấn đề nan giải ở California hiện nay. Mọi người California nên hành động ngay để cắt giảm năng lượng. Xin mở trang web theo địa chỉ www.dtsc.ca.gov. để biết một số cách đơn giản cắt giảm nhu cầu và chi phí về năng lượng.
  2. Nếu bạn muốn xử lý chất thải độc hại mà Disclaimer: bạn tạo ra hay bạn muốn thu hồi lại kim loại Tài liệu nầy nhằm hướng dẫn việc quản lý qúi từ mạt kim loại nầy thì bạn phải xin giấy mạt kim loại độc hại. Tài liệu nầy chỉ đưa ra ủy quyền hay giấy phép xử lý chất thải độc một số yêu cầu cơ bản về quản lý theo qui hại tại chô**̃. Bạn có thể liên hệ với CUPA định trong Health and Safety Code và the để xin giúp đỡ hoặc DTSC số (800) 728- California Code of Regulations. Tài liệu nầy 6942 nếu không có CUPA trong khu vực. không thay thế cho các đạo luật và qui định có liên quan.Tài liệu được viết vào tháng 1 Tôi có thể chở mạt kim loại độc hại năm 2002 và dựa vào các đạo luật và qui đến công ty thu hồi lại kim loại quí từ định có hiệu lực vào lúc đó. Người hữu quan mạt kim loại đó được không? nên quan tâm đến các đạo luật và qui định Được.Tuy nhiên bạn chỉ có thể chở đến hiện hành nhất. nơi được cho phép thu hồi lại kim loại qúi. Sử dụng bưu điện của Mỹ, hay bất cứ References phương tiện vận chuyển nào của bưu điện, 1. Cal. Code Regs.,tit 22, div.4.5. ch.11. hoặc bất cứ phương tiện vận chuyển nào 2. Health & Saf. Code, div.20, ch. 6.5 và khác mà không có đăng ký với DTSC để vận Cal Code Regs., tit. 22, div.4.5. chuyển chất thải độc hại đến nơi được cho ____________________________________ phép xử lý chất thải độc hại đều là bất hợp ** Thuật ngữ “onsite facility” trong tài liệu nầy pháp.Muốn biết thêm chi tiết về yêu cầu vận nghĩa là nơi tạo ra chất thải ra mà người tạo ra chuyển chất thải độc hại, xin đọc tài liệu của chất thải sở hữu, thuê, hoặc quản lý. (Health & Saf. Code, 25117.12 và Cal. Code regs., tit. 22, DTSC về “Hazardous Waste Generator 66260.10.) Requirements for Jewelry Mart Operators.” # “Offsite facility” không bao hàm nghĩa onsite facility (Health and Saf Code 25117.11 và Cal. Tôi có thể giảm bớt được chi phí bằng Code Regs., tit 22, 66260.10). cách thu hồi lại kim loại qúi từ mạt kim loại độc hại nầy được không? Được. Như đã đề cập trên đây, bạn phải thu lại và chứa mạt kim loại độc hại do cơ sở chế tạo đồ trang sức của bạn tạo ra.Dùng các hệ thống lọc đặc biệt và thảm lau giày để giữ lại mạt kim loại độc hại. Nếu bạn giữ lại được mạt kim loại đó thì bạn có thể bảo vệ cho bạn và cho công nhân của bạn không tiếp xúc với mạt kim loại và tránh được tiền phạt và hình phạt. Bạn cũng có thể chở mạt kim loại quí đến nơi được cho phép xử lý chất thải độc hại để thu hồi lại kim loại quí. DTSC Office of Polution Prevention and Nên liên hệ với DTSC gần nhất hoặc Techonology Development gọi tắt là OPPTD gọi Public and Business Liasion số có thể giúp bạn làm giảm hao hụt mạt kim (800) 72TOXIC (1-800-728-6942) hoặc loại có chứa kim loại qúi. Xin liên hệ với mở trang web theo địa chỉ OPPTD số (800) 700-5854.Muốn biết thêm www.dtsc.ca.gov. chi tiết, xin đọc tài liệu của DTSC về “Jewelry Manufacturing Industry Pollution Tài liệu nầy được viết bằng ba thứ tiếng: Prevention Recommendations.” Armenia, Tây Ban Nha, Anh 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản