Qui trình đặt lệnh mua bán chứng khoán của nhà đầu tư

Chia sẻ: viettuan

Nhà đầu tư muốn mua hoặc muốn bán sẽ đến gặp công ty chứng khoán. Khách hàng ký hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng khoán với công ty chứng khoán.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản