Qui trình thực hiện Kiểm toán năng lượng sơ bộ

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
258
lượt xem
112
download

Qui trình thực hiện Kiểm toán năng lượng sơ bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui trình thực hiện Kiểm toán năng lượng sơ bộ sau đây là các thủ tục chung theo từng bước để thực hiện một kiểm toán năng lượng sơ bộ: A. Chuẩn bị: 1. Nếu việc khảo sát năng lượng đã được thực hiện trong nhà máy, xem xét lại các kết quả khảo sát ấy. Nếu công tác khảo sát chưa thực hiện, hãy đi một vòng nhà máy để làm quen. Vòng tham quan này sẽ được thực hiện bằng đi bộ xuyên qua nhà máy và xem như khảo sát nhanh về năng lượng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui trình thực hiện Kiểm toán năng lượng sơ bộ

  1. Qui trình thực hiện Kiểm toán năng lượng sơ bộ sau đây là các thủ tục chung theo từng bước để thực hiện một kiểm toán năng lượng sơ bộ: A. Chuẩn bị: 1. Nếu việc khảo sát năng lượng đã được thực hiện trong nhà máy, xem xét lại các kết quả khảo sát ấy. Nếu công tác khảo sát chưa thực hiện, hãy đi một vòng nhà máy để làm quen. Vòng tham quan này sẽ được thực hiện bằng đi bộ xuyên qua nhà máy và xem như khảo sát nhanh về năng lượng. 2. Xác định các khu vực đặc biệt của nhà máy cần phải đo đạc và thông báo cho khách hàng hoặc cán bộ nhà máy về các phương tiện hoặc thiết bị nơi mà việc đo lường sẽ được thực hiện. 3. Thảo luận với khách hàng hoặc lãnh đạo (ông chủ, giám đốc hoặc quản trị viên) về mục tiêu và phạm vi kiểm toán năng lượng. 4. Chỉ định nhân sự và xác định nhiệm vụ của mỗi người trong nhóm kiểm toán (ví dụ: người lập báo cáo kiểm toán). Nên chỉ định một số nhân viên nhà máy làm thành viên của nhóm kiểm toán. 5. Xác định và chuẩn bị các yêu cầu về hậu cần trước kiểm toán (ví dụ các bảng danh mục kiểm tra, tài liệu, vận chuyển, thu thập tài liệu)
  2. 6. Xác định và chuẩn bị bộ dụng cụ đo dùng cho KTNL. 7. Xác định và thông báo cho khách hàng hay lãnh đạo của hộ tiêu thụ năng lượng những yêu cầu khác nhau phục vụ cho công tác kiểm toán năng lượng (ví dụ, các lưu đồ, số liệu về năng lượng và chi phí năng lượng, các bảng cân bằng năng lượng, v.v...) 8. Chuẩn bị các thời biểu chung và thời biểu chi tiết và trình bày chúng với khách hàng trước khi tiến hành kiểm toán. B. Kiểm toán thực sự: GHI CHÚ: Nếu một cuộc khảo sát năng lượng được tiến hành, hãy tham khảo các thủ tục chung đối với loại kiểm toán đó. Tuy nhiên, không cần thiết phải chuẩn bị một báo cáo riêng lẻ về các vấn đề phát hiện ra khi khảo sát năng lượng, bởi vì các vấn đề này sẽ được trình bày trong báo cáo cuối cùng của PEA. 1. Thảo luận với khách hàng hoặc người đại diện về các hoạt động sẽ được thực hiẹn và tiến độ công việc. 2. Thu thập dữ liệu phù hợp về sử dụng năng lượng và chi phí năng lượng cho toàn nhà máy và cho mỗi đơn vị sử dụng năng lượng. Tập hợp thông tin liên quan tới các thực tiễn quản lý năng lượng trong thực tế và/hoặc mới chỉ trong kế hoạch của nhà máy (nếu có). 3. Tham quan các khu vực đã được xác định trước và tập hợp dữ liệu theo: - Xem xét các tài liệu liên quan (báo cáo, nhật ký vận hành, ghi
  3. chép, hoá đơn, hoá đơn tạm...) - Đối thoại hoặc phỏng vấn các nhân viên phù hợp tại khu vực có liên quan. - Đọc các số liệu thực (như lưu lượng, nhiệt độ, áp suất) từ các dụng cụ đo hiện có; hoặc, - Thực hiện các đo lường thực tế bằng các dụng cụ KTNL. 4. Khi đang ở trong khu vực được khảo sát, hãy quan sát các phí tổn và tổn thất năng lưọng trước đây và thực tế năng lượng phí tổn, và xác định các tiềm năng tiết kiệm năng lượng. 5. Đưa ra những khuyến nghị tức thời (nếu có) và trình bày các phát hiện trong các buổi thảo luận đã hoạch định với nhân viên của nhà máy. C. Hậu kiểm toán 1. Xác định chi tiết hơn về các sử dụng năng lượng của nhà máy 2. Phân tích chi tiết hơn về hiệu quả sử dụng năng lượng bằng cách xây dựng các bảng cân bằng nguyên liệu và năng lượng. (Đánh giá phân tích về Sử dụng năng lượng - tiêu thụ, chi phí và tỷ lệ; các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng; vận hành và sản xuất của nhà máy,...)
  4. 3. Định lượng tất cả các tổn thất năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng và chuẩn bị bảng đánh giá tóm tắt về tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể rút ra được nhờ thực hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng đã xác định (ECOs). 4. Chuẩn bị các phân tích tiền khả thi cho việc thực hiện các ECO chính. 5. Chuẩn bị các đề xuất dự án cho các ECO khả thi và dự thảo tiến độ thực hiện dự án. 1. Định giá các công tác quản lý năng lượng hiện hành và/ hoặc theo kế hoạch trong nhà máy. 2. Chuẩn bị báo cáo KTNL. Báo cáo bao gồm một số thông tin chính sau: - Giới thiệu tiêu thụ và chi phí năng lượng - Một số nhận xét cơ bản về các vận hành hiện tại - Các đề xuất TKNL (chỉ các trường hợp then chốt) và lượng tiết kiệm tiên đoán - Các đề xuất cho kiểm toán năng lượng chi tiết, ước đoán các chi phí và đề xuất khung công việc khảo sát chi tiết - Nhận dạng các khu vực có tiềm năng TKNL GHI CHÚ: Đôi khi nên chuẩn bị dự thảo báo cáo trước, thảo luận các nội
  5. dung với khách hàng. Sau đó, báo cáo được hoặc hoàn tất bằng cách thêm vào các bình luận và sửa đổi. Các đề xuất thực hiện kiểm toán năng lượng tiếp theo (kiểm toán năng lượng chi tiết) cần đưa vào báo cáo cuối cùng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản