Quy chế (quy định)

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
116
lượt xem
21
download

Quy chế (quy định)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông thường khi ra Quy chế (Quy định) của Bộ phải hành kèm theo bản Quyết định của Bộ Trưởng. Văn bản Quy chế (Quy định) không lấy số, ký hiệu, ngày, tháng vì đã ghi ở Quyết định rối, cần ghi rõ vấn đề của Quy chế (Quy định) đúng với tên của Điều 1 của Quyết định. Nội dung tùy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế (quy định)

  1. (1) BỘ ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ (QUY ĐỊNH) (1) Về ………….. (Ban hành kèm theo Quyết định số ……. ngày ….. tháng …….. năm ……. Của Bộ Trưởng Bộ… ) CHƯƠNG I Điều 1. ……………………………………………………………………………………………………….. Điều 2. ………………………………………………………………………………………………………. CHƯƠNG 2 Điều ................................................................................................................................................... 1/ …………………………………………………………………………………………………………….... a) …………. ………………………………………………………………………………………….... b) ………………………………………………………………………………………………………... BỘ TRƯỞNG BỘ ……….(4) ………………. (Ký tên, đóng dấu). ----------- 1. Thông thường khi ra Quy chế (Quy định) của Bộ phải hành kèm theo bản Quyết định của Bộ Trưởng. Văn bản Quy chế (Quy định) không lấy số, ký hiệu, ngày, tháng vì đã ghi ở Quyết định rối, cần ghi rõ vấn đề của Quy chế (Quy định) đúng với tên của Điều 1 của Quyết định. Nội dung tùy theo dài, ngắn có thể chia ra các chương, mục, điều, khoản. Cuối Quy chế không phải để điều khoản trách nhiệm thi hành vì điều này đã đặt ở trong Quyết định rồi, cần có quy định về hiệu lực không gian và thời gian thi hành. Thẩm quyền người ký Quy chế (Quy định) phải là người đã ký Quyết định ban hành, không dùng hình thức đóng dấu treo ở bản Quy chế (Quy định) kèm theo thay cho chữ ký và dấu ở phía dưới.
Đồng bộ tài khoản