QUY ĐỊNH Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH

Chia sẻ: Duong Van Tinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
5
download

QUY ĐỊNH Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013 QUY ĐỊNH Về điểm liệt đối với các điểm thành phần Căn cứ thực tế triển khai thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo học chế tín chỉ, Nhà trường quy định về điểm liệt đối với các điểm thành phần của một học phần như sau: 1. Điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần đạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY ĐỊNH Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013 Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH QUY ĐỊNH Về điểm liệt đối với các điểm thành phần Căn cứ thực tế triển khai thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo học chế tín chỉ, Nhà trường quy định về điểm liệt đối với các điểm thành phần của một học phần như sau: 1. Điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần đạt dưới 3,0 đối với các học phần bình thường được coi là điểm liệt. Đối với các học phần tốt nghiệp (thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp), điểm hướng dẫn, điểm phản biện và điểm bảo vệ hội đồng đạt dưới 5,0 là điểm liệt. 2. Một học phần có ít nhất một điểm thành phần là điểm liệt thì điểm tổng kết học phần là điểm F. 3. Quy định này áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2012-2013 và có thể được điều chỉnh và bổ sung theo từng năm học cho phù hợp với tình hình thực tế. KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký) PGS. Nguyễn Cảnh Lương
Đồng bộ tài khoản