Quy định về việc cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
6
download

Quy định về việc cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quy định về việc cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ nông nghiệp và ptnt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định về việc cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT

  1. Quy định về việc cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiêp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Thủy lợi Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thủy lợi Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Cục Thuỷ lợi Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; Hoàn chỉnh 2. trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Kiểm tra thực Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 3. tế hiện có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. trường 4. Nhận kết quả Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Cục Thuỷ lợi Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
  3. Thành phần hồ sơ theo mẫu (Phụ lục I) . Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên 2. quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004. 3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của 4. công trình thủy lợi; Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 5. công trình thủy lợi; Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng 6. đất hợp pháp Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá 7. tác động môi trường theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: Chưa quy định cụ thể
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm Quyết định số 55/2004/QĐ- 1. vi BVCTTL BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản