Quy hoạch Tuyến tính

Chia sẻ: nvcuong198

1.1.1 Bài toán lập kế hoạch sản xuất Bài toán: Một cơ sở sản xuất dự tính sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I,II,III.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản