Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Chia sẻ: nhutlynh12l

Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất, là sự kết hợp giữa tư liệu sản xuất và người lao động. Tư liệu sản xuất (TLSX) : Bao gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động. Đối tượng lao động (ĐTLĐ): là cái người ta đang tác động vào hoặc hướng sự tác động vào để biến nó thành những vật có giá trị. ĐTLĐ có thể là cái có sẵn trong tự nhiên hoặc là cái qua lao động rồi. Ví dụ: đất, gạch, vải… ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản