QUY PHẠM NỐI ĐẤT VÀ NỐI KHÔNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN - 1

Chia sẻ: caott2

QUY PHẠM NỐI ĐẤT VÀ NỐI KHÔNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN (TCVN 4756-89) Cơ quan biên soạn : Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Thủ trưởng cơ quan : Nguyễn An Lương, PTS, Viện trưởng Chủ nhiệm đề tài : Văn Đình An, PTS, phó phòng An toàn điện Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật - Bảo hộ lao động. Người thực hiện : Lê Thị Thanh, KS, cán bộ nghiên cứu phòng An toàn điện, Viện Bảo hộ lao động Cơ quan đề nghị ban hành: Viện...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản