QUY TẮC ỨNG XỬ

Chia sẻ: Thanh Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
804
lượt xem
444
download

QUY TẮC ỨNG XỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp chúng ta tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa lớn nhất đối với sức khỏe của bệnh nhân bằng cách cung cấp các loại thuốc tốt nhất. Việc chúng ta làm là rất quan trọng, nhưng cách chúng ta thực hiện công việc này cũng không kém phần quan trọng. Thực hiện công việc kinh doanh của mình, chúng ta luôn phải ghi nhớ cam kết nền tảng của mình là kinh doanh ngay thẳng. Tôi mong mọi người ở tất cả các cấp luôn làm việc theo cách đúng đắn chứ không phải theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TẮC ỨNG XỬ

 1. QUY TẮC ỨNG XỬ AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TA TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CHUYÊN GIA VÀ TỔ CHỨC Y TẾ PHÒNG NGỪA HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG, HIẾN TẶNG SẢN PHẨM VÀ HỖ TRỢ NHÓM BỆNH NHÂN BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÁNH XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ TÀI NGUYÊN CỦA CÔNG TY TRUYỀN ĐẠT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN GIAO DỊCH NỘI GIÁN VÀ THÔNG TIN BẢO MẬT LUẬT CẠNH TRANH VÀ LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN KIỂM SOÁT THƯƠNG MẠI
 2. ASTRAZENECA YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN ASTRAZENECA, CÁC CẤP LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN CAO VỀ LIÊM CHÍNH VÀ TRUNG THỰC, VÀ HÀNH ĐỘNG VỚI SỰ THẬN TRỌNG, CHUYÊN CẦN VÀ CÔNG BẰNG TRONG TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHÚNG TA. TẤT CẢ CÁC MỐI TƯƠNG TÁC CỦA CHÚNG TA VỚI CÁC BÊN HỮU QUAN VÀ RỘNG HƠN VỚI TOÀN XÃ HỘI PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO PHƯƠNG CÁCH CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ THÍCH HỢP. VÌ MỤC TIÊU ĐÓ, TẤT CẢ CHÚNG TA PHẢI TUÂN THỦ QUY TẮC ỨNG XỬ NÀY, CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, LUẬT PHÁP VÀ CÁC QUY CHẾ CỦA TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA MÀ CHÚNG TA CÓ HOẠT ĐỘNG, ĐỒNG THỜI PHẢI TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC LUẬT PHÁP QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 QUY TẮC ỨNG XỬ NÀY DÀNH CHO AI VÀ CÓ Ý NGHĨA GÌ TRONG THỰC TẾ? 2 LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỎI HOẶC BÀY TỎ MỘT MỐI QUAN NGẠI? 3 AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA BỆNH NHÂN 4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 5 CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TA 6 TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CHUYÊN GIA VÀ TỔ CHỨC Y TẾ 7 PHÒNG NGỪA HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG 8 NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG 9 AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG 10 CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ 11 HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG, HIẾN TẶNG SẢN PHẨM VÀ HỖ TRỢ NHÓM BỆNH NHÂN 12 BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN 13 TRÁNH XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI 14 BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ TÀI NGUYÊN CỦA CÔNG TY 15 TRUYỀN ĐẠT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN 16 GIAO DỊCH NỘI GIÁN VÀ THÔNG TIN BẢO MẬT 17 LUẬT CẠNH TRANH VÀ LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN 18 KIỂM SOÁT THƯƠNG MẠI 19 SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ HỎI HOẶC NÊU MỐI QUAN NGẠI 20 CÁC ĐỊNH NGHĨA 21
 3. MỞ ĐẦU “TÔI MUỐN ASTRAZENECA KHÔNG NHỮNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO NHƯ LÀ MỘT NGUỒN CUNG CẤP THUỐC TỐT, MÀ CÒN ĐƯỢC TIN CẬY VÌ CÁCH CHÚNG TA KINH DOANH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.” Doanh nghiệp chúng ta tập trung vào việc tạo Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm đảm bảo ra sự khác biệt có ý nghĩa lớn nhất đối với sức rằng không một trở ngại nào, kể cả nhu cầu đạt khỏe của bệnh nhân bằng cách cung cấp các mục tiêu, mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên hoặc loại thuốc tốt nhất. áp lực từ đồng nghiệp, có thể làm tổn hại đến cam kết của chúng ta về sự trung thực và Việc chúng ta làm là rất quan trọng, nhưng liêm chính. cách chúng ta thực hiện công việc này cũng không kém phần quan trọng. Thực hiện công Tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử này và tất cả việc kinh doanh của mình, chúng ta luôn phải chính sách hỗ trợ là điều bắt buộc. Chúng tạo ghi nhớ cam kết nền tảng của mình là kinh nên khuôn khổ cho việc áp dụng các tiêu doanh ngay thẳng. Tôi mong mọi người ở tất cả chuẩn nhất quán về hành vi có trách nhiệm để các cấp luôn làm việc theo cách đúng đắn chứ bảo đảm rằng AstraZeneca tiếp tục là một tổ không phải theo cách dễ dàng - và được động chức được xã hội đánh giá cao và tôn trọng – viên, khuyến khích và hỗ trợ để thực hiện được tôn chỉ mục đích mà tất cả chúng ta tự hào như vậy. phấn đấu để đạt được. Chỉ có thực hiện được các giá trị cốt lõi ở mọi nơi AstraZeneca có mặt hoặc có ảnh hưởng, thì chúng ta mới có thể duy trì được sự tin tưởng của các bên hữu quan và của toàn xã DAVID R BRENNAN hội - điều có ý nghĩa sống còn đối với uy tín và TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH giấy phép kinh doanh của chúng ta. Bộ Quy tắc Ứng xử của AstraZeneca là cẩm nang giúp chúng ta hiểu được các giá trị cao cấp của chúng ta cần phải được chuyển thành các hành động nhất quán trên toàn thế giới như thế nào. Nó cung cấp cho chúng ta hướng dẫn về những gì được trông đợi từ mỗi cá nhân chúng ta trong khi nỗ lực để đạt các mục tiêu kinh doanh của mình. Tôi mong quý vị nghiên cứu kỹ và thực hiện các nguyên tắc này trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ASTRAZENECA > LIÊM CHÍNH VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CAO > TÔN TRỌNG CÁ NHÂN VÀ SỰ ĐA DẠNG > CỞI MỞ, TRUNG THỰC, TIN CẬY VÀ HỖ TRỢ LẪN NHAU > LÃNH ĐẠO LÀM GƯƠNG Ở TẤT CẢ CÁC CẤP BẬC
 4. QUY TẮC ỨNG XỬ NÀY DÀNH CHO AI VÀ CÓ Ý NGHĨA GÌ TRONG THỰC TẾ? BỘ QUY TẮC NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI TẤT CẢ CÁC LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN HOẶC BÁN THỜI GIAN VÀ CÁC NHÂN VIÊN KÝ HỢP ĐỒNG THỜI VỤ CỦA TẬP ĐOÀN ASTRAZENECA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Các hoạt động kinh doanh của chúng ta tác thực hiện tích cực như thế nào ở tất cả các cấp động đến cuộc sống của nhiều người, bao gồm bậc trong Công ty. bệnh nhân, dược sỹ, cổ đông, nhân viên, các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác, người Quý vị phải chuẩn bị để có đánh giá tốt và theo trả tiền cho dịch vụ y tế, và cộng đồng xung ý thức chung khi quyết định những hành động quanh chúng ta. Đảm bảo được sự tín nhiệm đúng, vì Quy tắc Ứng xử này và những chính và tin cậy của các nhóm này cũng có nghĩa là sách liên quan của chúng ta không thể bao các giá trị cao cấp của chúng ta được chuyển quát tất cả các tình huống có thể xảy ra. Quý vị thành các hành động nhất quán và phù hợp phải đặt những câu hỏi nếu không rõ về bất kỳ trên toàn cầu. khía cạnh nào của Quy tắc Ứng xử này, hoặc nếu quý vị không chắc chắn cách đáp ứng Mọi người đều phải nhận thức và tự hành động với một vấn đề mà Quy tắc Ứng xử này không theo Quy tắc Ứng xử này, cũng như tất cả các nói đến. chính sách hỗ trợ và các bộ luật hiện hành, luật pháp và quy chế của từng quốc gia trong đó Quý vị phải báo cáo kịp thời mọi vi phạm đã chúng ta làm việc và kinh doanh. Chúng ta phải biết, nghi ngờ hoặc quan sát được theo luật hoạt động theo những tiêu chuẩn cao nhất pháp, quy chế, Quy tắc Ứng xử này hoặc các được yêu cầu bởi các cơ quan chức trách khác chính sách hỗ trợ mà quý vị biết. nhau, và tối thiểu là phải luôn tuân thủ những yêu cầu luật pháp quốc gia, và theo những MỌI SỰ KHÔNG TUÂN THỦ QUY TẮC ỨNG trường hợp có thể áp dụng luật pháp của nhiều XỬ NÀY HOẶC CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ quốc gia. CỦA QUY TẮC NÀY ĐỀU SẼ ĐƯỢC ĐIỀU TRA ĐẦY ĐỦ VÀ CÓ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ Các cán bộ quản lý có trách nhiệm hỗ trợ cho THÍCH HỢP. CÁC GIẢI PHÁP CÓ THỂ BAO nhóm mình hiểu được những yêu cầu của bộ GỒM HUẤN LUYỆN LẠI, KỶ LUẬT, HOẶC Quy tắc này, các chính sách có liên quan, và CÁC HÀNH ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC LÊN cách áp dụng trong thực tế. Các cán bộ quản lý ĐẾN MỨC VÀ KỂ CẢ CHO THÔI VIỆC, TÙY cũng chịu trách nhiệm đảm bảo về những vấn THEO TRƯỜNG HỢP. đề này với Ban Giám đốc của AstraZeneca. Những phần sau đây của bộ Quy tắc này quy định những cam kết chính của AstraZeneca – Ý nghĩa của chúng và cách chúng phải được AstraZeneca cam kết chỉ làm việc với các nhà thầu (bao gồm nhà cung cấp, đối tác liên doanh hoặc tiếp thị, các đối tác nghiên cứu hoặc cấp phép) thỏa mãn được những tiêu chuẩn hành xử có đạo đức nhất quán với tiêu chuẩn của chúng ta.
 5. LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỎI HOẶC BÀY TỎ MỘT MỐI QUAN NGẠI? BẤT KỲ NGƯỜI NÀO BÀY TỎ MỐI QUAN NGẠI CHÂN THÀNH VỀ KHẢ NĂNG CÓ VI PHẠM TUÂN THỦ SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI BAN QUẢN LÝ VÀ SẼ KHÔNG BỊ TRỞ THÀNH ĐỐI TƯỢNG TRẢ ĐŨA. MỌI HÀNH VI HOẶC ĐE DỌA TRẢ ĐŨA SẼ BỊ COI LÀ SỰ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG BỘ QUY TẮC NÀY. Đôi khi quý vị có thể gặp một tình huống có thể vi phạm một chính sách của AstraZeneca. Mỗi người có nhiệm vụ phải báo cáo kịp thời mọi nghi ngờ về vi phạm. Thông thường, quý vị nên tìm cách đề cập vấn đề này trước tiên với cấp quản lý của quý vị. Nếu thấy cách này là không phù hợp quý vị có thể liên hệ với phòng Nhân sự, phòng Pháp lý Địa phương hoặc đại diện bộ phận chuyên trách về Tuân thủ của quý vị. Nếu muốn liên lạc với người ngoài khu vực của mình, quý vị có thể liên hệ với: ĐƯỜNG DÂY AZETHICS Xin xem trang 20 để có số điện thoại liên lạc tại quốc gia của quý vị (Nhân viên của MedImmune và Aptium Oncology cần xem thêm trang 20 để có thêm thông tin về chế độ báo cáo trong nội bộ tổ chức của họ) WEBSITE AZethics.com EMAIL GlobalCompliance@astrazeneca.com ĐỊA CHỈ THƯ TÍN Global Compliance Officer, AstraZeneca PLC, 15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, United Kingdom Nếu mối quan ngại có liên quan đến các vấn đề về kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc kiểm toán, quý vị có thể liên hệ với đường dây AZethics, Kiểm soát viên Tuân thủ Toàn cầu (Global Compliance Officer) hoặc Phó Chủ tịch phụ trách Kiểm toán Nội bộ của Tập đoàn. Quý vị có thể cung cấp thông tin mà không cần xưng danh, nếu muốn và nếu luật pháp địa phương của quý vị cho phép. Trong tất cả các trường hợp, mọi cố gắng sẽ được thực hiện để bảo đảm thông tin liên quan đến báo cáo vi phạm được bảo mật và chỉ được truyền đạt thông tin trên cơ sở cần biết. Kiểm toán Nội bộ của Tập đoàn, bộ phận trực thuộc trực tiếp Ban Giám đốc Tập đoàn, làm việc chặt chẽ với Kiểm soát viên Tuân thủ Toàn cầu để đảm bảo tính bảo mật và công tâm trong suốt quá trình này. Quý vị cũng có thể theo những quy trình trên nếu có câu hỏi, hoặc muốn hiểu rõ về bất kỳ khía cạnh nào của Quy tắc Ứng xử và các chính sách hỗ trợ. Đường dây AZethics và trang AZethics.com được quản lý bởi một bên thứ ba thay mặt cho AstraZeneca. Khi đặt câu hỏi hoặc nêu mối quan ngại của mình, quý vị sẽ được hỏi các thông tin chi tiết và liệu quý vị có muốn công bố thông tin liên hệ của mình hay không. Thông tin này có thể sẽ được công ty TNHH AstraZeneca UK ghi lại vào cơ sở dữ liệu (được quản lý bởi EthicsPoint tại Hoa Kỳ thay mặt cho AstraZeneca) và có thể sẽ liên hệ với quý vị để có thêm thông tin. Quý vị có toàn quyền chủ thể thông tin đối với bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị được xử lý bởi AstraZeneca.
 6. AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA BỆNH NHÂN ASTRAZENECA CAM KẾT GIẢM THIỂU NGUY CƠ VÀ TỐI ĐA HÓA ÍCH LỢI TỪNG LOẠI THUỐC CỦA CHÚNG TA – TRONG SUỐT THỜI GIAN SỬ DỤNG CỦA THUỐC. An toàn và hiệu quả là các nội dung trọng tâm xuyên suốt quá trình nghiên cứu khám phá, THAM KHẢO NHANH phát triển sản phẩm và tiếp sau đó. > Tuân thủ tất cả những quy trình hiện hành Chúng ta làm việc với các cơ quan quản lý để được thiết kế để tăng cường độ an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm như Thực thiết lập các thông tin kê đơn cho các loại hành Phòng Thí nghiệm Tốt, Thực hành Lâm thuốc của chúng ta, giúp cho các chuyên gia y sàng Tốt và Thực hành Sản xuất Tốt. tế và những người khác có được thông tin về lợi ích / rủi ro họ cần có để ra quyết định kê > Báo cáo mọi trường hợp không tuân thủ. đơn thuốc. > Báo cáo bất kỳ tác dụng bất lợi có thể có liên quan đến thuốc của chúng ta thông qua các Sau khi đưa sản phẩm ra thị trường, chúng ta quy trình đã thiết lập. tiếp tục giám sát tất cả thuốc của mình để nắm được thông tin về tác dụng phụ, bao gồm cả > Báo cáo về thuốc giả hoặc nghi ngờ thuốc giả thông qua các quy trình đã thiết lập. các tác dụng chưa được nhận biết trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Chúng ta thông báo cho các cơ quan chức năng thích hợp về các tác dụng phụ khi biết được về chúng và hợp tác với các cơ quan này trong việc đưa ra những hành động cần thiết. Mỗi giai đoạn nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bảo quản và phân phối sản phẩm của chúng ta (và bất kỳ hoạt chất nào) đều phải được tiến hành theo những tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài hiện hành. Công ty cũng nỗ lực đấu tranh với vấn đề thuốc giả ngày càng gia tăng, có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu người trên thế giới. Trách nhiệm cơ bản của chúng ta là cung cấp các loại thuốc có hiệu quả tốt và an toàn cho người sử dụng. Tất cả các thuốc đều có thể có tác dụng phụ. Vì thế phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ.
 7. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG CUỘC TÌM KIẾM THUỐC MỚI CHO NHỮNG LĨNH VỰC QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE, ASTRAZENECA CAM KẾT TẬN TÂM VỚI KHOA HỌC SÁNG TẠO, CHẤT LƯỢNG CAO, VÀ ĐƯỢC TIẾN HÀNH VỚI CÁC TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CAO TRONG TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC CỦA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI. Tuân thủ các luật pháp và quy chế thích hợp điều chỉnh hoạt động nghiên cứu và phát triển THAM KHẢO NHANH là quy chuẩn tối thiểu và củng cố những tiêu chuẩn riêng của AstraZeneca. > Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành tốt như Tuyên ngôn Helsinki, Thực hành Lâm sàng Tốt và Thực hành Phòng Thí nghiệm Tốt. Điều này bao gồm việc bảo đảm cho những người tham gia nghiên cứu lâm sàng khắp thế > Bảo đảm tuân thủ các quy trình đạt được sự giới không phải chịu các nguy cơ rủi ro không đồng thuận tham gia nghiên cứu sau khi đã cần thiết, đảm bảo rằng họ hiểu được về bản được thông tin đầy đủ khi tiến hành các nghiên cứu lâm sàng hoặc lấy mô người để chất và mục đích của nghiên cứu, các quy trình sử dụng trong nghiên cứu khoa học. thích hợp để có được sự đồng thuận tham gia nghiên cứu sau khi được cung cấp đầy đủ > Bảo đảm rằng các điều khoản của bộ Quy tắc thông tin được tuân thủ, và các nguyên tắc này liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bảo mật thích hợp được áp dụng. (xem trang 13) được áp dụng khi thu thập và truy cập thông tin về sức khỏe. Tất cả các thông tin từ những nghiên cứu lâm > Chỉ sử dụng động vật trong phòng thí nghiệm sàng đều phải được ghi lại, xử lý và lưu trữ khi không có những biện pháp thay thế. theo phương pháp tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, và giúp báo cáo, lý giải và xác minh > Bảo đảm rằng việc chăm sóc cho động vật thí nghiệm mà chúng ta sử dụng là ưu tiên hàng chính xác và minh bạch. đầu và rằng các tiêu chuẩn của chúng ta được áp dụng nhất quán trên toàn cầu. Tất cả các dự án nghiên cứu phải được xét duyệt về mặt đạo đức và khoa học theo luật pháp và quy chế hiện hành, và phải tuân thủ tất cả thủ tục xét duyệt và phê chuẩn nội bộ thích hợp. Tất cả những nghiên cứu liên quan đến động vật phải được cân nhắc và đánh giá cẩn thận, và phải áp dụng các nguyên tắc 3R [thay thế (replacement), giảm thiểu (reduction) và chắt lọc (refinement) các nghiên cứu trên động vật]. Cam kết của chúng ta với tiêu chuẩn đạo đức cao về nghiên cứu và phát triển không chỉ áp dụng cho phòng nghiên cứu và phát triển (ở quy mô toàn cầu và trong các công ty tiếp thị của chúng ta), mà còn cho các chức năng hỗ trợ như các bộ phận mua hàng, phát triển kinh doanh và pháp lý.
 8. CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TA ASTRAZENECA CAM KẾT TẬN TÂM VỚI CÁC TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CAO KHI CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THUỐC VÀ NHỮNG SẢN PHẨM KHÁC CỦA MÌNH. AstraZeneca sử dụng nhiều kênh thông tin, từ tiếp xúc thông qua các đại diện thương mại cho THAM KHẢO NHANH đến thông qua Internet. Bất kể sử dụng phương pháp nào, chúng ta đều phải truyền đạt thông > Chỉ cung cấp các thông tin về sản phẩm của tin chính xác, hiệu quả và thích hợp. chúng ta nếu quý vị được phép làm việc này, bao gồm cả việc truyền đạt thông tin về sản phẩm của chúng ta trên internet hoặc qua các Thông tin mà chúng ta cung cấp hỗ trợ việc sử phương tiện điện tử khác. dụng an toàn sản phẩm của mình, cho dù qua các ấn phẩm hoặc tài liệu quảng cáo hoặc trả > Quảng bá các sản phẩm của chúng ta theo cách có đạo đức, công bằng và có cân nhắc. lời các thắc mắc nhận được, tất cả đều được hỗ trợ với những bằng chứng khoa học và được > Chỉ sử dụng những tài liệu quảng cáo và phê duyệt thông qua các quy trình xem xét và thông tin sản phẩm khác đã được chấp nhận phê duyệt đã được thiết lập của công ty. qua những quy trình xét duyệt nội bộ. Chúng ta chỉ quảng bá các sản phẩm được cấp > Công bố các thông tin về sản phẩm của chúng phép và chỉ với các công dụng được phê chuẩn ta theo những tiêu chuẩn và quy trình của của chúng. công ty. Thực hành bán hàng và tiếp thị khắp thế giới > Tuân thủ Quy tắc của IFPMA về Thực hành phải đạt hoặc cao hơn các tiêu chuẩn tối thiểu Tiếp thị Dược phẩm, luật pháp, quy định và quy tắc hiện hành về thực hành tiếp thị tại địa được đặt ra bởi luật pháp, quy chế và quy tắc. phương, và quy tắc hiện hành về thực hành tiếp thị tại địa phương nếu các quy định tại địa phương là chặt chẽ hơn. > Không tham gia trực tiếp vào truyền đạt thông tin cho người tiêu dùng / cho bệnh nhân trừ khi được phép của luật pháp địa phương. Thông tin sản phẩm bao gồm mọi thông tin, tài liệu hoặc hoạt động, quảng cáo và không quảng cáo, được thiết kế để thông tin cho chuyên gia và các tổ chức y tế, bệnh nhân, nhà đầu tư, giới truyền thông và những người khác về những đặc tính và sử dụng sản phẩm của chúng ta.
 9. TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CHUYÊN GIA VÀ TỔ CHỨC Y TẾ* TRONG TẤT CẢ CÁC MỐI TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CHUYÊN GIA VÀ TỔ CHỨC Y TẾ, CHÚNG TA PHẢI TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN CAO VỀ LIÊM CHÍNH VÀ TRUNG THỰC. Tất cả các tương tác của chúng ta với các chuyên gia và tổ chức y tế phải được chủ ý THAM KHẢO NHANH đảm bảo cho sự sử dụng có hiệu quả các loại thuốc của chúng ta và nâng cao chất lượng > Tuân thủ Quy tắc của IFPMA về Thực hành chăm sóc bệnh nhân. Điều này có thể bao gồm Tiếp thị Dược phẩm, luật pháp, quy định và quy tắc hiện hành về thực hành tiếp thị tại địa khuyến khích nghiên cứu y học, mở rộng kiến phương, và quy tắc hiện hành về thực hành thức y khoa hoặc quản trị thực hành, hoặc thu tiếp thị tại địa phương nếu các quy định tại địa thập thông tin phản hồi về thuốc của chúng ta. phương là chặt chẽ hơn. > Chỉ chi trả cho chuyên gia và tổ chức y tế khi Chúng ta chỉ viện đến dịch vụ của các chuyên có hợp đồng được thảo thành văn bản. gia và tổ chức y tế khi có nhu cầu phù hợp, và chúng ta không được phép trả thù lao cao hơn > Không đề nghị chi trả, quà cáp, tiếp đãi/giải trí mức giá thị trường thích hợp đối với các dịch vụ hoặc những thứ có giá trị khác nếu có thể tạo đã thực hiện. thành việc hối lộ chuyên gia và tổ chức y tế. Chúng ta không được phép tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh, hoặc đề nghị hoặc tặng quà, tiếp đón hoặc cung cấp các thứ có giá trị khác để gây ảnh hưởng hoặc có được những quyết định thuận lợi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta. Chúng ta luôn phải cung cấp thông tin về các sản phẩm của mình cho các chuyên gia và tổ chức y tế theo những điều khoản tương ứng của Quy tắc Ứng xử này và những chính sách hỗ trợ. Việc tương tác với chuyên gia và tổ chức y tế bao gồm các cuộc họp, giao tiếp, nghiên cứu và sắp xếp dịch vụ kể cả quảng bá sản phẩm, thuyết trình, họp ban tư vấn, hợp đồng tư vấn, hội nghị, đại hội và hội thảo. *Để xem định nghĩa về “các chuyên gia và tổ chức y tế” xin xem thêm ở mặt trong trang bìa cuối.
 10. PHÒNG NGỪA HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN CỦA ASTRAZENECA, VÀ NHỮNG NGƯỜI HÀNH ĐỘNG THAY MẶT ASTRAZENECA KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ, CHI HOẶC NHẬN HỐI LỘ. Chúng ta không được đề nghị hoặc đưa tiền hoặc những thứ có giá trị khác với mục đích THAM KHẢO NHANH gây ảnh hưởng hoặc nhằm để trả ơn để có được các quyết định thuận lợi cho > Không bao giờ thực hiện hoặc cho phép chi AstraZeneca. tiền hoặc quà cáp để thu được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc để bảo đảm một lợi thế không thích hợp. Không bao giờ yêu Điều này bao gồm việc cung cấp các lợi ích cầu hoặc cho phép các bên thứ ba làm việc cho các quan chức chính phủ (kể cả quan chức đó thay mặt quý vị. từ chính quyền địa phương hoặc quốc gia và > Có thể chấp nhận những dịch vụ của chuyên những người phục vụ trong các tổ chức quốc tế gia và tổ chức y tế, và tiếp đãi những bữa ăn công cộng) và các chuyên gia và tổ chức y tế và tặng quà thông thường nếu tuân theo luật khác, bệnh nhân, nhà cung cấp, các tổ chức pháp địa phương và các quy tắc hiện hành và từ thiện và các nhóm bệnh nhân, công ty hoặc những chính sách liên quan của chúng ta cá nhân. (trong trang 7 của Quy tắc Ứng xử này). > Hãy đảm bảo chắc chắn rằng quà cáp, các AstraZeneca cũng không cho phép các đại lý, hoạt động và cách ứng xử phải tuân theo một nhà thầu, cố vấn hoặc các bên thứ ba khác bản chất không thể gây hiểu lầm khi được nhân danh chúng tôi làm những việc này. công khai. > Lưu ý đặc biệt đến mối quan hệ với các bên Không đưa hối lộ, chúng tôi cũng không nhận thứ ba; các chuyến viếng thăm cơ sở của hối lộ. Xin đọc phần “Tránh Xung Đột Quyền chúng ta; tài trợ cho những người tham gia Lợi” trên trang 14 để biết thêm thông tin. các sự kiện hoặc hội họp; sắp xếp tư vấn; nghiên cứu sau khi đưa vào thị trường; quà cáp và tiếp đãi, và chi tiền giúp đỡ. > Báo cáo mọi nghi ngờ về hành vi hối lộ. Đề nghị hoặc chi trả cho các quan chức chính phủ để được đối xử thuận lợi, để đạt được một hoạt động kinh doanh, hoặc để có được lợi thế không thích hợp là tội phạm ở mỗi quốc gia mà chúng ta kinh doanh, bất kể chi trả đó bằng tiền mặt hay bằng hình thức khác. Đó cũng là tội phạm ở nhiều nước khi chi trả cho các quan chức chính phủ nước khác, và cũng là tội phạm trong hầu hết khu vực pháp lý khi chi trả hối lộ thương mại cho những người không phải là quan chức chính phủ.
 11. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG ASTRAZENECA CAM KẾT THÚC ĐẨY VÀ DUY TRÌ MỘT VĂN HÓA TÔN TRỌNG VÀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG, TRONG ĐÓ THÀNH CÔNG CỦA CÁ NHÂN PHỤ THUỘC HOÀN TOÀN VÀO NĂNG LỰC VÀ ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN. AstraZeneca đánh giá cao sự đa dạng của kỹ năng và khả năng mà lực lượng lao động toàn THAM KHẢO NHANH cầu mang lại cho công việc kinh doanh của chúng ta. Chúng ta cam kết hỗ trợ sự đa dạng > Khuyến khích sự đa dạng và tiềm năng sáng trong lực lượng lao động và thành phần lãnh tạo, tuyển dụng và thăng tiến trên cơ sở thành tích và hỗ trợ sự phát triển liên tục kỹ năng và đạo, và sự phát triển nhân tài trong tổ chức của khả năng của cá nhân. chúng ta. > Cư xử với người khác bằng sự liêm chính, tính Tất cả quyết định về tuyển dụng, thuê mướn, trung trực, lịch thiệp, tôn trọng và chân giá trị. đền bù, phát triển và thăng tiến chỉ được đưa > Góp phần duy trì môi trường làm việc trong đó ra trên cơ sở khả năng, kinh nghiệm, tính cách, không chấp nhận hành động quấy rối. thành tích làm việc của cá nhân và chứng minh tiềm năng với nhu cầu công việc. > Báo cáo mọi hành vi đối xử không thích hợp với quý vị và người khác. Sự quấy rối của nhân viên AstraZeneca hoặc của bất cứ ai mà chúng ta có giao dịch kinh doanh với là không điều thể chấp nhận. Bất kỳ người nào tin rằng họ hoặc những người khác bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất hợp pháp đều phải báo cáo sự việc đó cho cấp quản lý, Giám đốc Nhân sự hoặc cấp quản lý cấp cao khác, những người này sẽ sắp xếp để vụ việc được điều tra thích hợp và công bằng. AstraZeneca ủng hộ những nguyên tắc được đề ra trong Hiến chương Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, và những chính sách của chúng ta quy định chi tiết những tiêu chuẩn cao về tuyển dụng nhân viên. Những tiêu chuẩn này bao gồm tôn trọng sự đa dạng,và tối thiểu là phải tuân thủ những yêu cầu luật pháp quốc gia về lương bổng và giờ làm việc. Chúng tôi cũng ủng hộ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế về lao động trẻ em và tuổi lao động tối thiểu.
 12. 0 AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG ASTRAZENECA CAM KẾT THỰC HIỆN KINH DOANH THEO PHƯƠNG PHÁP CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG, VÀ THÚC ĐẨY NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH CHO TẤT CẢ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TA KHẮP THẾ GIỚI. Chúng ta quản lý những ảnh hưởng đến môi trường và liên tục tìm cách cải thiện sự bền THAM KHẢO NHANH vững của những hoạt động của mình bằng cách, trong số những điều khác, sử dụng tiết > Nhận trách nhiệm cá nhân về sự an toàn và kiệm những nguồn năng lượng và nguyên liệu sức khỏe và để hiểu công việc của quý vị có thể có ảnh hưởng thế nào đến môi trường. không tái tạo; giảm thiểu lượng chất thải; kiểm soát những ảnh hưởng tiềm tàng của chất thải > Hiểu các nguy cơ đi kèm với công việc của vào không khí và nước, và giảm thiểu những quý vị và quản lý những nguy cơ một cách có ảnh hưởng môi trường bất lợi liên quan đến sản trách nhiệm và chỉ làm những việc đã được huấn luyện về sự an toàn và sức khỏe. phẩm của chúng ta. > Tìm cách cải thiện liên tục và giảm thiểu ảnh Công ty cùng nỗ lực để nhận biết, giảm thiểu và hưởng đến môi trường từ các hoạt động của giám sát những nguy cơ hiện tại, và phát sinh quý vị (ví dụ, tránh những chuyến công tác đối với môi trường liên quan đến hoạt động kinh không cần thiết). doanh của chúng ta, cũng như sức khỏe và sự > Tham gia tích cực vào những chương trình an toàn của nhân viên và những người khác tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải. đến hoặc làm việc trên cơ sở của chúng ta, và của các cộng đồng mà chúng ta hoạt động. > Báo cáo kịp thời các tai nạn, trường hợp không tuân thủ, và những vấn đề khác đặt ra mối đe dọa cho sự an toàn, sức khỏe và môi trường. Chúng ta tiến xa hơn việc đạt các yêu cầu tối thiểu theo luật định, để tích cực làm giảm các tiềm năng phơi nhiễm với các mối nguy hại hóa chất, sinh học, vật lý và các nguy hại khác tại trọng hoặc nguy hại với môi trường và tiến hành nơi làm việc; giảm rủi ro của các tai nạn khác các hành động khắc phục thích hợp kịp thời. tại các cơ sở nghiên cứu và sản xuất của chúng ta; khuyến khích lái xe an toàn và giúp đỡ nhân Mọi người đều phải đưa vấn đề an toàn, sức viên của chúng ta quản lý sức khỏe và phúc lợi khỏe và môi trường vào hoạt động hàng ngày. của họ. Cấp quản lý tại chỗ cũng có nhiệm vụ tạo môi trường kinh doanh an toàn và an ninh cho nhóm Chúng ta cũng tập trung vào việc đáp ứng kịp của mình, kể cả xây dựng nhận thức về những thời và hiệu quả để nghiên cứu và chia sẻ kiến nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh và cách kiểm thức từ các trường hợp dẫn đến hoặc có tiềm soát những nguy cơ đó. năng dẫn đến những bệnh hoặc tổn thương trầm An toàn và sức khỏe bao gồm phòng bệnh và Chúng ta cam kết giảm thiểu tối đa các ảnh tổn thương, và đề cao yếu tố sức khoẻ tại nơi hưởng bất lợi đối với môi trường từ các hoạt động làm việc. Các luật và quy chế về an toàn và sức và sản phẩm của chúng ta, đồng thời nỗ lực làm khỏe tồn tại là để bảo vệ điều kiện làm việc của giảm tiêu thụ các nguồn tự nhiên và hoạt động nhân viên, và khách đến cơ sở kinh doanh của theo cách đảm bảo cho môi trường bền vững. chúng ta.
 13. CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ MỌI CHÍNH SÁCH CÔNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN DANH NGHĨA ASTRAZENECA ĐỀU PHẢI HỢP PHÁP, CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN THEO NHỮNG QUY TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP CỦA CÔNG TY. HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH CÔNG Nhân viên và các cá nhân khác thay mặt THAM KHẢO NHANH AstraZeneca tiến hành đối thoại với chính phủ hoặc những cơ quan công cộng khác để thông > Không tham gia vào hoạt động chính sách tin hoặc gây ảnh hưởng đến chính sách công công hoặc chính trị nào thay mặt AstraZeneca trừ khi quý vị được ủy quyền làm như vậy. phải bảo đảm rằng tất cả các thông tin đó được dựa trên sự thật, có bằng chứng và không sai > Không sử dụng tài nguyên hoặc cơ sở của lệch hoặc gây hiểu lầm. Những người tham gia công ty để tiến hành, ủng hộ hoặc củng cố vào các hoạt động này phải luôn luôn làm rõ những hoạt động chính trị cá nhân. rằng họ đại diện cho AstraZeneca. > Không hành động, hoặc có vẻ hành động, như một đại diện của AstraZeneca khi tiến hành Tất cả những tương tác với viên chức chính những hoạt động chính trị cá nhân. phủ và các bên thứ ba khác phải được thực hiện theo trang 8 của Quy tắc Ứng xử này (Phòng ngừa Hối lộ và Tham nhũng). Mọi đóng góp chính trị được thực hiện bởi Công ĐÓNG GÓP CHÍNH TRỊ ty đều phải tuân thủ các chính sách được phê Chúng ta không sử dụng hoặc đồng ý cho sử chuẩn bởi Văn phòng Chính của Công ty tại dụng nguồn tài chính, tài nguyên hoặc cơ sở của London, UK, và phải được báo cáo qua phòng công ty để hỗ trợ một cơ quan chính phủ, tổ chức Tài chính như một phần của báo cáo kết quả chính trị, đảng phái hoặc ứng cử viên nào, trừ khi hàng năm. được luật pháp cho phép và được chấp nhận như một phần tập quán và thông lệ tại địa phương với sự sắp xếp của ngành/chính phủ. Điều này bao gồm sự hỗ trợ cho các tổ chức tư vấn chính sách, như các nhóm bệnh nhân cụ thể. Không có sự đóng góp chính trị nào mà với quy mô hoặc ảnh hưởng, có thể được coi là quá đáng hoặc không thích hợp. Những tiêu chuẩn của chúng ta phản ánh cam kết của AstraZeneca hành động theo luật pháp và liêm chính trong lĩnh vực có tính quy chế cao. Những tiêu chuẩn này không dự định ngăn cản quý vị hiến tặng bằng nguồn tài chính cá nhân trong những tình huống không thể hiện hoặc hàm ý thể hiện là nhân viên của AstraZeneca.
 14. HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG, HIẾN TẶNG SẢN PHẨM VÀ HỖ TRỢ NHÓM BỆNH NHÂN CHÚNG TA TẬP TRUNG VÀO NHỮNG HOẠT ĐỘNG MANG LẠI ÍCH LỢI THEO NHỮNG CÁCH NHẤT QUÁN VỚI CÔNG VIỆC CẢI THIỆN SỨC KHỎE VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ ĐỂ TĂNG CƯỜNG GIÁ TRỊ CỦA KHOA HỌC. AstraZeneca cam kết tạo ra những đóng góp tích cực vào cộng đồng địa phương của chúng THAM KHẢO NHANH ta qua các đóng góp từ thiện, tài trợ và các sáng kiến khác. > Hỗ trợ cộng đồng theo các nguyên tắc hướng dẫn thích hợp. AstraZeneca cũng đáp ứng với những lời kêu > Sử dụng các quy trình quản lý và xét duyệt gọi nhân đạo bằng những đóng góp tài chính thích hợp về hiến tặng thuốc. và/hoặc sản phẩm ở những nơi có nhu cầu y tế công cộng. Chúng tôi tuân theo những Nguyên > Bảo đảm mọi mối quan hệ với một nhóm bệnh nhân đều minh bạch và dựa trên sự tin cậy và tắc của WHO về thuốc hiến tặng và chỉ hiến mục tiêu chung để cải thiện việc chăm sóc tặng thuốc của mình qua các tổ chức phi chính sức khỏe cho bệnh nhân. phủ có danh tiếng, hoặc cho các chương trình của chính phủ được xác định rõ khi chúng ta tin rằng thuốc sẽ đến tay người nhận và sẽ được sử dụng thích hợp. AstraZeneca hỗ trợ công việc của các nhóm bệnh nhân, qua việc hỗ trợ tài chính và hiện vật để tăng phúc lợi của bệnh nhân. Những mối quan hệ của chúng ta với các nhóm bệnh nhân phải luôn tuân thủ những yêu cầu quy chế và pháp lý thích hợp, cũng như các quy tắc có liên quan và các chính sách chúng ta. AstraZeneca khuyến khích nhân viên tham gia vào các sáng kiến cộng đồng địa phương, nhưng phải tránh mọi xung đột quyền lợi tiềm tàng (xem trang 14).
 15. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN ASTRAZENECA CAM KẾT BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN THU THẬP ĐƯỢC HOẶC LƯU GIỮ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHÚNG TA, BẰNG CÁCH BẢO ĐẢM CÁC TIÊU CHUẨN CAO VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Chúng ta chỉ thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân mà chúng ta cần cho các mục đích THAM KHẢO NHANH hoạt động kinh doanh hợp pháp, nguồn nhân lực hoặc khoa học, hoặc để đáp ứng những > Tuân thủ sự bảo vệ tất cả các dữ liệu và luật yêu cầu pháp lý. Khi luật pháp yêu cầu, chúng liên quan áp dụng cho những quốc gia mà chúng ta thu thập và lưu thông tin cá nhân. ta phải có sự thỏa thuận phù hợp về việc thu thập và sử dụng, và thông báo cho các cá nhân > Nếu có nghi ngờ về mục đích sử dụng thông về mục đích mà những thông tin cá nhân của tin cá nhân, quý vị cần tham vấn thêm chuyên họ có thể được sử dụng. gia bảo mật thông tin trước khi thu thập, truy cập và sử dụng thông tin đó. Sau khi đạt mục đích, thông tin cá nhân phải > Phải được chấp thuận từ chuyên gia bảo mật được hủy theo những nghĩa vụ pháp lý hoặc dữ liệu trước khi chuyển thông tin cá nhân ra chính sách lưu trữ tài liệu của Công ty. khỏi quốc gia xuất xứ, hoặc để cho truy cập điện tử thông tin cá nhân này từ thị trường khác. Chúng ta chỉ được chia sẻ thông tin cá nhân với các chi nhánh hoặc bên thứ ba nếu họ có nhu > Không ghi lại các thông tin về cá nhân nếu cầu hợp pháp để biết thông tin cá nhân đó, và quý vị cảm thấy không phù hợp khi nói trực chỉ khi chúng ta bảo đảm một cách hợp lý rằng tiếp với họ. họ bảo vệ thích hợp thông tin cá nhân này khi họ nhận được, hoặc luật pháp yêu cầu. Chúng ta quan tâm đặc biệt đến những yêu cầu bổ sung hiện hành trước khi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm, nơi mà thông tin được chuyển giao hoặc xử lý ngoài quốc gia xuất xứ, vì thông tin cá nhân này có thể chịu những luật khác với những yêu cầu cạnh tranh hoặc khác nhau. Luật bảo vệ dữ liệu quy định việc thu thập, bảo quản, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Điều này có thể bao gồm thông tin về nhân viên, khách hàng, bệnh nhân, các đối tượng nghiên cứu lâm sàng và nhân viên của bên thứ ba.
 16. TRÁNH XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI CHÚNG TA KHÔNG CHO PHÉP NHỮNG LỢI ÍCH CÁ NHÂN HOẶC GIA ĐÌNH, ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TA. Chúng ta không được phép chấp thuận bất kỳ thứ gì có giá trị, nếu điều này tạo ra một sự xui THAM KHẢO NHANH khiến, hoặc một phần thưởng cho việc ra quyết định có lợi cho bên thứ ba. > Tránh các tình huống mà sự trung thành của quý vị có thể bị chia rẽ. Chúng ta không được nhận những món quà > Không tham gia vào các tình huống trong đó hoặc sự tiếp đãi không thích hợp hoặc quá lợi ích gia đình hoặc cá nhân có thể xung đột đáng có thể hạ thấp tính độc lập hoặc quyết với quyền lợi của AstraZeneca. định của chúng ta về một bên thứ ba. Điều này > Công khai các xung đột lợi ích tiềm tàng và bao gồm sự tiếp đãi hoặc giải trí với một giá trị tham vấn cấp quản lý trực tiếp. vượt quá giới hạn của địa phương, phi truyền thống hoặc được coi là không thích hợp. > Báo cáo những giao dịch kinh doanh giữa AstraZeneca và các công ty hoặc các tổ chức Mặc dù chúng ta có quyền tự do đầu tư tài mà quý vị, người thân hoặc cá nhân quý vị được đối xử như một người thân có một vai trò chính cá nhân và duy trì mối quan hệ xã hội với quản lý hoặc có quyền lợi tài chính (ngoại trừ những người mà chúng ta gặp qua hoạt động tỷ trọng lợi ích ở mức 1% hoặc ít hơn trong kinh doanh, nhưng mối quan hệ kinh doanh những công ty niêm yết công khai). của chúng ta không được tạo ra quyền lợi có thể xung đột, hoặc có tiềm năng xung đột, với > Không sử dụng vị trí của quý vị tại AstraZeneca cho lợi ích cá nhân hoặc cho quyền lợi của AstraZeneca. người thân, bạn bè hoặc cộng sự. > Không trả tiền cho bên thứ ba nhiều hơn thỏa thuận trong hợp đồng, giá thị trường hoặc chi phí cho những hàng hóa dịch vụ được cung cấp. > Không nhận quà, tiếp đãi hoặc giải trí khác với bản chất có thể gây hiểu lầm khi công khai. Một xung đột quyền lợi được tạo ra khi một hoạt động, lợi ích (tài chính hoặc cá nhân) liên quan đến nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp thỏa hiệp với sự độc lập hoặc đánh giá của họ, làm cho quyền lợi của nhân viên hoặc người khác ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh không thích hợp.
 17. BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ TÀI NGUYÊN CỦA CÔNG TY TÀI SẢN VÀ TÀI NGUYÊN CỦA ASTRAZENECA CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHÚNG TA MỘT CÁCH THÍCH HỢP VÀ KHÔNG DÙNG CHO LỢI ÍCH CÁ NHÂN, HOẶC VỚI MỤC ĐÍCH GIAN LẬN KHÁC. Trách nhiệm của chúng ta với các cổ đông là phải sử dụng tốt nhất tài sản, tiền bạc, và các THAM KHẢO NHANH tài nguyên khác của Công ty. > Hành động thích hợp và có trách nhiệm với Là một phần của cam kết chiến lược mang lại tài sản và tài nguyên của AstraZeneca. kết quả hoạt động cao nhất, chúng ta phải bảo > Thận trọng khi chi tiêu tiền bạc của Công ty đảm rằng tài sản, tài nguyên và hệ thống thông và đưa ra những cam kết tài chính thay mặt tin của chúng ta luôn được bảo vệ và giữ an công ty. toàn tránh bị sử dụng trái phép, hủy hoại, tiết > Báo cáo kịp thời mọi hành động tiềm tàng bất lộ, làm lạc hướng hoặc bị gỡ bỏ, cho dù bởi lợi cho tài sản và tài nguyên của AstraZeneca tai nạn, hành động không thích hợp, hoặc do để có những hành động thích hợp. phi tín. > Chỉ sử dụng tài sản và tài nguyên của Theo đó, mỗi người đều phải có trách nhiệm AstraZeneca cho những hoạt động ngoài công việc thuộc phạm vi cho phép trong bảo vệ các hệ thống điện tử, mạng lưới thông những chính sách hỗ trợ phù hợp. tin liên lạc và tài nguyên vi tính của Công ty, cũng như duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của > Liên hệ với Phòng Pháp lý về những vấn đề thông tin của Công ty. hợp đồng liên quan đến quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm về vật chất. > Tùy theo luật pháp địa phương của mình, có thể quý vị sẽ thể không mong đợi về tính bảo mật cá nhân khi sử dụng các hệ thống tin học của Công ty vào các mục đích không liên quan đến công việc. Tài sản và tài nguyên bao gồm tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thông tin bảo mật. Tài sản hữu hình là những vật như vật liệu, tiếp liệu, thiết bị, tiền mặt, trong khi tài sản vô hình bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, tài sản thông tin, giá trị thương hiệu, thời gian và tài năng của nhân viên.
 18. TRUYỀN ĐẠT, CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN ASTRAZENECA CAM KẾT TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN VỚI TÍNH TOÀN VẸN, CÔNG BỐ THÔNG TIN KỊP THỜI VÀ THEO CÁCH THÍCH HỢP, VÀ DUY TRÌ SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CỦA CÔNG TY CHÍNH XÁC. Việc truyền đạt thông tin của chúng ta, cho dù qua bất kỳ kênh nào, đều phải trung thực, chính xác, THAM KHẢO NHANH kịp thời, và phải được ủy quyền phù hợp. Tất cả các nhân viên phải luôn nghĩ đến các tình huống > Bảo đảm rằng mọi thông tin dù là dạng in, khi họ được cho là đang truyền đạt thông tin thay trên web hoặc lời nói, đều phải tuân thủ tất cả những tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài mặt Công ty. thích hợp, và nhận được sự chấp nhận nội bộ thích hợp trước khi công bố. Chính sách của AstraZeneca là công bố thông tin một cách kịp thời, và tuân theo các yêu cầu của > Không được truyền đạt thông tin thay mặt công ty trừ khi quý vị được ủy quyền làm việc luật pháp và quy định thích hợp nếu cần thiết. Việc đó, bao gồm cả việc cung cấp thông tin về công bố thông tin như vậy phải chính xác và không Công ty hoặc về sản phẩm của chúng ta trên sai lệch, không được thiếu sót những vấn đề quan internet hoặc các phương tiện điện tử khác. trọng*. Chính sách này áp dụng cho tất cả các thông tin, cho dù thuận lợi hoặc bất lợi cho > Thông tin kịp thời những thông tin quan trọng, phi công cộng cho Ủy ban Công bố Thông tin AstraZeneca. AstraZeneca, thông qua Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ với Nhà đầu tư hoặc Thư ký Trợ Chúng ta phải duy trì sổ sách và hồ sơ thích hợp lý tại Văn phòng Chính của Công ty, để được của Công ty để tạo ra một bức tranh chính xác về quyết định về mức độ được công bố và được hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của phê chuẩn trước khi công bố. AstraZeneca. Chúng ta không ngụy tạo hoặc thay > Bảo quản hồ sơ thích hợp cho các cuộc điều đổi không thích hợp hồ sơ Công ty, và chỉ hủy hồ tra hoặc kiện tụng liên quan đến Công ty hoặc sơ theo những chính sách hỗ trợ có liên quan. nhân viên. Chúng ta không được phép ghi doanh số bán hàng không thực để giả nâng kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng ta chỉ được bán sản phẩm theo các đơn đặt hàng có thực, được xác lập trên cơ sở nhu cầu thực của thị trường. Chúng ta cũng chỉ được ghi doanh số bán này khi sản phẩm đã được gửi đi và hóa đơn đã được xuất. Thông tin liên lạc là những thông điệp nội bộ hoặc bên ngoài về AstraZeneca hoặc sản phẩm của chúng ta, kể cả do chúng ta làm ra hoặc trên danh nghĩa của chúng ta. Bao gồm những thông cáo báo chí, quảng cáo và tài liệu quảng cáo. Công bố thông tin là các tuyên bố được xuất bản hoặc được công ty gửi cho các cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước, thị trường chứng khoán, giới truyền thông và các bên thứ ba khác. Hồ sơ bao gồm các hợp đồng, tài khoản, dữ liệu nghiên cứu và phát triển, số lô, các báo cáo tài chính và phi tài chính. *Xem định nghĩa của “thông tin quan trọng” ở mặt trong trang bìa sau.
 19. GIAO DỊCH NỘI GIÁN VÀ THÔNG TIN BẢO MẬT NGHIÊM CẤM TẤT CẢ CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN GIAO DỊCH NỘI GIÁN VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN HOẶC CỦA NGƯỜI KHÁC. Chúng ta không được phép sử dụng những thông tin phi công cộng về AstraZeneca hoặc THAM KHẢO NHANH những công ty khác biết được qua công việc của mình để gây ảnh hưởng đến quyết định > Tuân thủ các quy định bên ngoài và chính sách của chính chúng ta, của người khác, để bán hỗ trợ nội bộ về giao dịch nội gián và mua bán chứng khoán, kể cả hạn chế mua bán trong hoặc mua chứng khoán. khoảng thời gian thị trường đóng cửa. Yêu cầu này áp dụng cho cả người sau khi thôi > Tham vấn hướng dẫn nếu quý vị không chắc việc ở AstraZeneca. thông tin này có quan trọng* hoặc có áp dụng hạn chế hay không. Thông tin bảo mật phải được bảo vệ khỏi sự > Không hành động trên những thông tin quan tiết lộ không thích hợp, và mọi sự truyền đạt trọng, phi công cộng mà một nhà đầu tư hợp lý được phép với thông tin bảo mật phải được hạn coi là quan trọng*, như khả năng mua lại, thông chế cho những người “cần biết”. tin kết quả tài chính hoặc kết quả của một nghiên cứu lâm sàng. > Tuân thủ các chính sách hỗ trợ của AstraZeneca, bao gồm cả việc xin phép các cá nhân thích hợp trước khi công bố thông tin bảo mật cho nhân viên hoặc người khác ngoài Công ty. > Bảo đảm phải ký và có sẵn hợp đồng bảo mật với bên thứ ba chúng ta có chia sẻ thông tin mật. Giao dịch nội gián là mua, bán hoặc đưa ra quyền chọn một chứng khoán (ví dụ, cổ phiếu, cổ phần và các Chứng chỉ Lưu ký Hoa Kỳ - ADRs) trong khi sở hữu những thông tin quan trọng, phi công cộng về cổ phiếu đó. *Xem định nghĩa của “thông tin quan trọng” ở mặt trong trang bìa sau.
 20. LUẬT CẠNH TRANH VÀ LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN ASTRAZENECA CAM KẾT TUÂN THỦ TẤT CẢ LUẬT CẠNH TRANH VÀ LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN HIỆN HÀNH Ở NHỮNG NƯỚC MÀ CHÚNG TA CÓ HOẠT ĐỘNG. Trong nỗ lực hướng đến thành công kinh doanh, chúng ta chỉ được phép tìm ưu thế cạnh THAM KHẢO NHANH tranh bằng các cách hợp pháp. > Không bao giờ tham gia các thỏa thuận và Chúng ta không hành động theo cách bóp truyền đạt thông tin chống cạnh tranh. nghẹt thị trường tự do và chúng ta không được > Tham vấn phòng Pháp lý Địa phương của quý trao đổi thông tin hoặc tham gia các thỏa thuận vị trước khi thảo luận hoặc tương tác với hoặc truyền đạt thông tin với đối thủ cạnh những đối thủ cạnh tranh có biểu hiện chống tranh, khách hàng, nhà cung cấp hoặc các bên cạnh tranh. Sự tham gia vào những hiệp hội thương mại có thể là một hoạt động hợp pháp, thứ ba khác gây ảnh hưởng không thích hợp nhưng phải theo cùng quy tắc và tiêu chuẩn. đến hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, phân phối hoặc đền bù > Tránh trao đổi những thông tin phi công cộng cho nhân viên; hoặc liên quan đến hoạt động hoặc nhạy cảm khác với khách hàng hoặc các thông đồng hoặc tẩy chay. bên thứ ba khác nếu đó là không cần thiết cho những mục đích kinh doanh hợp pháp, hoặc khi đó có vẻ là một thỏa thuận hoặc thông Nếu chúng ta có vị thế thống trị hoặc độc đồng không thích hợp. quyền, thì luật cạnh tranh có thể áp đặt một trách nhiệm đặc biệt đối với Công ty để không > Chỉ thu thập những thông tin về đối thủ cạnh được lạm dụng vị thế đó loại trừ đối thủ cạnh tranh theo cách hợp pháp và thích hợp. tranh hoặc khai thác khách hàng. > Báo cáo những nghi ngờ hoặc suy luận về những cuộc thảo luận hoặc hoạt động chống Chúng ta chỉ được phép tham gia đối thoại với cạnh tranh trên thực tế hoặc tiềm tàng. các đối thủ cạnh tranh của mình khi có lý do kinh doanh hợp pháp để thực hiện việc đó. Luật cạnh tranh và chống độc quyền thúc đẩy và bảo vệ quá trình cạnh tranh. Các luật này ngăn ngừa các công ty tham gia vào các thỏa thuận tránh cạnh tranh với nhau, hoặc lạm dụng vị trí thống trị. Trong nhiều trường hợp, những luật này có thể được áp dụng cho những hành xử diễn ra ngoài biên giới của một quốc gia.
Đồng bộ tài khoản