Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 8 trang

1
937
lượt xem
138
download

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản