Quy Tắc Vàng Khi Thuyết Trình Bằng PowerPoint

Chia sẻ: donut0908

Bạn được yêu cầu trình bày một dự án cho sếp vào tuần tới. Chắc chắn là bạn phải cần đến một slide PowerPoint thật chuyên nghiệp.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản