Quy trình chăm sóc cây cà phê

Chia sẻ: womanhood911_06

Che túp: che túp trong mùa khô, hoặc sau khi trồng bị tiểu hạn để chống nắng, chống gió. Trồng dặm: sau trồng mới 15-20 ngày, kiểm tra trồng dặm kịp thời các cây chết, cây còi cọc.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản