Quy trình giải quyết vấn đề. p1

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
192
lượt xem
118
download

Quy trình giải quyết vấn đề. p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình 7 bước GQVĐ Nhận dạng vấn đề Xây dựng tiêu chí lựa chọn giải pháp Tìm các giải pháp Đánh giá các giải pháp theo tiêu chí Quyết định giải pháp và đánh giá rủi ro Thực thi quyết định Hoạt động tiếp theo và đánh giá kết quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình giải quyết vấn đề. p1

  1. Kỹ năng Giải quyết vấn đề QUY TRÌNH 1
  2. Quy trình 7 bước GQVĐ 1.Nhận dạng vấn đề 2.Xây dựng tiêu chí lựa chọn giải pháp 3.Tìm các giải pháp 4.Đánh giá các giải pháp theo tiêu chí 5.Quyết định giải pháp và đánh giá rủi ro 6.Thực thi quyết định 7.Hoạt động tiếp theo và đánh giá kết quả 2
  3. Nhận dạng vấn đề Chia sẻ nhận thức về vấn đề Làm rõ khái niệm vấn đề Phân tích vấn đề 3
  4. Xây dựng tiêu chí lựa chọn GP Mô tả giải pháp hiệu quả Phân biệt các tiêu chí:  Cơ bản  Mong muốn Sắp xếp thứ tự ưu tiên 4
  5. Tìm các giải pháp  Sử dụng các công cụ tư duy sáng tạo  Liệt kê tất cả các giải pháp có thể ? 5
  6. Đánh giá các giải pháp  Xây dựng ma trận để xem xét các lựa chọn Giải pháp Cao (có thể Trung bình Thấp (dài hạn thực hiện ngay) hoặc không là gì) Giải pháp A X Giải pháp B X Giải pháp C X Giải pháp D X Giải pháp E X 6
  7. Quyết định  Kiểm tra giải pháp nào phù hợp tiêu chuẩn  Nhận biết rủi ro, dự phòng  Kiểm tra các hậu quả chưa tính đến  Soát lại giải pháp để giải đáp các lo âu 7
  8. Thực thi quyết định Lập kế hoạch ai, làm gì, khi nào Nhận biết tất cả các nguồn lực Thiết lập các chỉ số thành công Định ngày kiểm tra lại 8
  9. Theo dõi và đánh giá kết quả  So sánh kết quả với các chỉ số  Điều chỉnh giải pháp nếu cần thiết  Đề xuất cho tương lai 9
Đồng bộ tài khoản