Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 4

Chia sẻ: vitconsieuquay

QUẢN LÝ VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN Điều 86: Quản lý lô cao su Mỗi lô cao su phải có trụ xi măng trên đó ghi tên lô, năm trồng, diện tích, mật độ, giống và phương pháp trồng. Mỗi lô có hồ sơ lý lịch gồm sơ đồ mặt bằng, phiếu kiểm kê hàng năm và lý lịch vườn cây. Hồ sơ lý lịch từng lô phải được lưu trữ ở nông trường và ở công ty. Điều 87: Phân cấp quản lý vườn cây 1. Trách nhiệm của Tổng công ty Cao su Ban hành quy...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản