QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN THỞ OXY

Chia sẻ: thiuyen6

CHUẨN BỊ: Điều dưỡng: rửa tay, đi găng, đeo khẩu trang. 2. Bệnh nhân: - Giải thích, động viên việc sắp làm. - Tư thế bệnh nhân: Cho bệnh nhân nằm ở tư thế thích hợp thoải mái, đảm bảo thông thoáng đường hô hấp ( thường nằm tư thế Fowler). - Hút đờm dãi cho bệnh nhân nếu có. 3. Dụng cụ:

Nội dung Text: QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN THỞ OXY

 

  1. QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN THỞ OXY I. CHUẨN BỊ: Điều dưỡng: rửa tay, đi găng, đeo khẩu trang. 1. 2. Bệnh nhân: - Giải thích, động viên việc sắp làm. - Tư thế bệnh nhân: Cho bệnh nhân nằm ở tư thế thích hợp thoải mái, đảm bảo thông thoáng đường hô hấp ( thường nằm tư thế Fowler). - Hút đờm dãi cho b ệnh nhân nếu có. 3. Dụng cụ: 3.1 Các h ệ thống cung cấp oxy lưu lượng thấp: a. Canun mũi : 1
  2. b . Mặt nạ đơn giản : c. Mặt nạ hít lại một phần: 2
  3. d. MÆt n¹ kh«ng hÝt l¹i : 3.2 HÖ thèng cung cÊp oxy dßng ch¶y cao: 3
  4. a. MÆt n¹ venturi: (hoÆc mÆt n¹ cã cöa vµo cho khÝ). b. lÒu «xy: 1. c. Mò « xy: 4
  5. -Nguồn oxy: bình oxy, oxy trung tâm -Các van nối -Đồng hồ đo áp lực -Đồng hồ đo lu lợng oxy -Bộ phận làm ẩm -Dây nối 5
  6. II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: - Nối dây thở vào bình lọc, kiểm tra sự hoạt động của to àn bộ hệ thống oxy. - Nhúng đầu dây thở oxy vào cốc nước kiểm tra có bóng nổi lên chứng tỏ sự thông suốt của toàn bộ hệ thống, sau đó đóng van lại. - Lắp hệ thống thở oxy vào b ệnh nhân, cố định. - Mở van điều chỉnh theo chỉ định của bác sỹ. - Đánh giá bệnh nhân về màu da, tình trạng hô hấp, các dấu hiệu sinh tồn khác. - Thu dọn dụng cụ. - Ghi chép vào hồ sơ theo dõi bệnh nhân trước và sau khi th ở oxy III. THEO DÕI: - Không để dụng cụ ôxy sai lệch tư th ế, tuột, hở. - Theo dõi các dấu hiệu của thiếu ôxy, dấu hiệu chủ quan và các d ấu hiệu khác. -Thở ôxy thất bại(thiếu ôxy không cải thiện, bệnh nhân không hợp tác) -Xuất hiện tai biến. 6
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản