Quy trình kỹ thuật gieo cấy giống lúa hương thơm số 1

Chia sẻ: nkt_bibo47

I. Nguồn gốc. Là giống lúa thuần nhập từ Trung Quốc. II. Đặc điểm: Là giống ngắn ngày có thể gieo cấy ở vụ xuân muộn, mùa sớm (tương đương với Khang Dân). Sinh trưởng khá, đẻ nhánh trung bình, khóm gọn, bộ lá nhỏ dài, vỏ trấu màu nâu, gạo trong, cơm ngon và thơm. Chống chịu trung bình, khá sạch sâu bệnh, chịu thâm canh trung bình. Thích hợp chân đất vàn. - TGST: + Vụ xuân muộn: 120-130 ngày. + Vụ mùa: 100-105 ngày. - Năng suất trung bình đạt: 200-250kg/sào. III. Kỹ thuật gieo cấy: -...

Nội dung Text: Quy trình kỹ thuật gieo cấy giống lúa hương thơm số 1

 

  1. Quy trình kỹ thuật gieo cấy giống lúa hương thơm số 1 I. Nguồn gốc. Là giống lúa thuần nhập từ Trung Quốc. II. Đặc điểm: Là giống ngắn ngày có thể gieo cấy ở vụ xuân muộn, mùa sớm (tương đương với Khang Dân). Sinh trưởng khá, đẻ nhánh trung bình, khóm gọn, bộ lá nhỏ dài, vỏ trấu màu nâu, gạo trong, cơm ngon và thơm. Chống chịu trung bình, khá sạch sâu bệnh, chịu thâm canh trung bình. Thích hợp chân đất vàn. - TGST: + Vụ xuân muộn: 120-130 ngày. + Vụ mùa: 100-105 ngày. - Năng suất trung bình đạt: 200-250kg/sào. III. Kỹ thuật gieo cấy: - Thời vụ: + Vụ xuân muộn: Gieo từ 20/01 đến 05/02, cấy tuổi mạ 15- 20 ngày. + Vụ mùa: Gieo từ 01 đến 15/6, cấy tuổi mạ 15-20 ngày. - Mật độ: + Cấy 50-55 khóm/m2; Cấy 2-3 dảnh/khóm.
  2. - Phân bón/sào: + Phân chuồng: 300-350kg. + Đạm Ure: 6-7kg. +Lân Supe: 15-20kg. + Kali: 5-6kg. - Cách bón: + Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + Lân + 1-2kg đạm. + Bón thúc lần 1: (khi lúa hồi xanh): 3-4kg đạm + 2-3kg Kali. + Bón thúc đòng: (Khi đòng non dài 0,2cm): 1,5-2kg đạm + 2-3kg Kali. (Sau thu hoạch 2 tháng thì cơm sẽ ráo, không dính ướt).
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản