Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Khoai Tây Giống Và Khoai Tây Thương Phẩm (p2)

Chia sẻ: lotus_9

Khoai tây giống có những tiêu chuẩn và đặc điểm sau: 2.1. Phẩm chất giống: Theo quy định của Việt Nam, khoai tây là giống có 3 cấp giống, thứ tự từ phẩm cấp cao đến thấp là: * Giống siêu nguyên chủng * Giống nguyên chủng * Giống xác nhận 2.2. Tiêu chuẩn khoai tây giống (xem phụ lục) Tiêu chuẩn phẩm cấp giống chủ yếu là mức độ nhiễm sâu bệnh thấp, độ thuần giống cao. Để phân loại phẩm cấp giống thì dựa vào tiêu chuẩn ngành khoai tây giống được Bộ Nông nghiệp và Phát tiển...

Nội dung Text: Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Khoai Tây Giống Và Khoai Tây Thương Phẩm (p2)

Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Khoai Tây Giống Và Khoai
Tây Thương Phẩm (p2)

Khoai tây giống có những tiêu chuẩn và đặc điểm sau:

2.1. Phẩm chất giống:

Theo quy định của Việt Nam, khoai tây là giống có 3 cấp giống, thứ tự từ
phẩm cấp cao đến thấp là:

* Giống siêu nguyên chủng

* Giống nguyên chủng

* Giống xác nhận

2.2. Tiêu chuẩn khoai tây giống (xem phụ lục)

Tiêu chuẩn phẩm cấp giống chủ yếu là mức độ nhiễm sâu bệnh thấp, độ
thuần giống cao. Để phân loại phẩm cấp giống thì dựa vào tiêu chuẩn ngành
khoai tây giống được Bộ Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn ban hành theo
quyết định số 5799/QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2003.

* Tiêu chuẩn ruộng giống:
Chỉ tiêu
Siêu Nguyên Xác
nguyên chủng nhận
chủng


1. Độ thuần ruọng
giống, % số cây100 99,8 98,0
không nhỏ hơn


2. Virut nặng (cuốn
lá, Y, A và hỗn
0 1 3
hợp), % số cây
không lớn hơn.


3. Virut nhẹ (X, S,
M), % số cây0,2 3 7
không lớn hơn.


4. Virut tổng số, %
số cây không lớn0,2 4 10
hơn


5. Héo xanh
(Pseudomonas
solanacearum), %0 0 0,5
số cây không lớn
hơn.
6. Mốc sương
(Phytophora
infestans), cấp1 3 3
bệnh * không lớn
hơn.
Cấp 1: Không bệnh; Cấp 3: < 20% diện tích thân lá nhiễm bệnh

* Tiêu chuẩn củ giống:
Siêu
Xác
nguyên
Nguyên nhận
Chỉ tiêu chủng chủng
1. Bệnh virut, % số
5 8 -
củ không lớn hơn.


2. Bệnh thối khô0 0,5 1,0
(Fusarium spp),
thối ướt
(Pseudomnas
xanthochlora stapp,
…), % số củ không
lớn hơn


3. Rệp sáp
(Pseudococcus citri
Risso) số con0 0 2
sống/100 củ không
lớn hơn.


4. Củ cây sát, di
% số củ2 2 5
dạng,
không lớn hơn.


5. Củ khác giống
có thể phân biệt
0 0,5 2,0
được, % số củ
không lớn hơn.


6. Củ có kích
thước nhỏ hơn
- - 5
25mm, % số củ
không lớn hơn.
7. Tạp chất, % khối
lượng không lớn1,0 1,0 1,0
hơn.
2.3. Củ giống trẻ sinh lý:

Củ giống sản xuất ra cần được bảo quản tốt đến khi trồng, củ giống phải là
mầm trẻ, mầm khoẻ, tức là ở trạng thái trẻ sinh lý.

Củ khoai mới thu hoạch thường chưa có mầm, sau một thời gia, mầm mọc
và phát triển. Dựa vào tình trạng mầm, tình trạng củ mà chia ra tuổi sinh lý
của củ giống.

Củ giống ngủ: Củ chưa có mầm, phải qua một thời gian ngủ, củ khoai mới
mọc mầm. Củ giống chưa mọc mầm tất nhiên chưa trồng được.

Củ giống quá trẻ sinh lý: Củ mới nhú mầm hoặc mới có 1 mầm đỉnh. Nếu
trồng, cây sẽ mọc chậm, không đều, kéo dài thời gian sinh trưởng, củ tuy to
nhưng ít củ, năng suất thấp.

Củ giống trẻ sinh lý: Mỗi củ có 2 - 4 mầm, mầm có độ dài 0,2 - 2,0 cm. Vỏ
củ còn căng, mầm khoẻ. Trồng củ giống trẻ cây sẽ mọc nhanh, phát triển tốt,
củ đều năng suất cao.
Củ giống già sinh lý: Củ có nhiều mầm, mầm dài và yế, vỏ củ nhăn. Nếu
trồng, cây sẽ mọc nhanh, nhiều cây nhưng cây phát triển không đều, cây
nhỏ, củ nhỏ, năng suất thấp.

Củ giống quá già: Mầm dài, mầm tóc, rất yếu, đôi khi phình củ trên mầm, vỏ
củ khô quắt. Không trồng loại củ giống này.

Tuổi sinh lý của củ giống có ảnh hướng đến năng suất khoai tây. Khi trồng,
để có được củ giống trẻ sinh lý, biện pháp của hiệu quả hiện nay là bảo quản
củ giống bằng kho lạnh.
Sản xuất giống siêu nguyên chủng:

Để có củ giống sạch bệnh, chúng ta sử dụng phương pháp nuôi cấy mô để
nhân giống gốc, giống siêu nguyên chủng. Đây là công nghệ cao và cần
trang thiết bị nên một số cơ sở có điều kiện mới đảm nhận sản xuất, như
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương, Viện sinh học nông nghiệp -
Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt
Nam, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm v.v…
Sản xuất củ giống nguyên chủng và giống xác nhận:

Từ củ giống sạch bệnh trên, cần sản xuất ra khối lượng lớn giống nguyên
chủng và giống xác nhận để cung cấp cho sản xuất khoai thương phẩm thì
nông dân tham gia sản xuất và phải áp dụng theo quy trình sản xuất giống,
mới có được giống tốt theo ý muốn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản