Quy trình kỹ thuật thâm canh đậu tương (Phần 1)

Chia sẻ: womanhood911_11

Mục tiêu kinh tế kỹ thuật 1.1. Quy trình kỹ thuật này áp dụng cho các vùng trồng đậu tương ở Nghệ An. 1.2. Quy trình kỹ thuật này đảm bảo cho việc thâm canh đậu tương ở Nghệ An đạt năng suất 15- 20 tạ/ha/vụ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản