Quy trình lập báo cáo thuế GTGT

Chia sẻ: phuongthanh1

Hàng tháng các đơn vị phải kê khai và nộp đầy đủ các biểu mẫu, chứng từ liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản