QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT-HỒ SƠ XNK

Chia sẻ: icat

Hàng tháng các đơn vị phải kê khai và nộp đầy đủ các biểu mẫu, chứng từ, liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, bao gồm các mẫu quy định như sau:

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản