QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG - CHƯƠNG 4

Chia sẻ: thachthaoxanh

QUY TRÌNH PHỤC VỤ BUỒNG 4.1. Tổ chức nhà buồng 4.2. Trang thiết bị trong buồng 4.3. Quy trình 4.4. Trang thiết bị hỗ trợ cho việc thực thi quy trình 4.5. Ấn phẩm 4.1. Tổ chức nhà buồng     Chức năng Nhiệm vụ Các chức danh Tổ chức ca làm việc Chức năng Kinh doanh và phục vụ khách lưu trú Tuyên truyền, quảng cáo, đối ngoại Bảo vệ an nình Nhiệm vụ Tổ chức đón tiếp và phục vụ khách từ khi khách đến đến khi kết thúc thời gian lưu trú Thực hiện công tác về sinh;...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản