Quy trình sử dụng cầu đo tổn thất điện môi DOBLE

Chia sẻ: thachthaoxanh

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Âiãöu 1. Quy trình này áp dụng cho công tác sử dụng và bảo quản thiết bị đo tổn thất điện môi DOBLE M4000 của Nhà máy thuỷ điện Ialy. Âiãöu 2. Các ông Trưởng, phó phòng Kỹ thuật, Quản đốc, phó Quản đốc Phân xưởng Điện, các cán bộ kỹ thuật quản lý và sử dụng thiết bị đo tổn thất điện môi DOBLE M4000 phải nắm vững và thực hiện theo quy trình này và các quy định an toàn khi làm việc với các thiết trí điện ở các cấp điện áp....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản