Quy trình tháo lắp cơ cấu phân phối khí

Chia sẻ: hoalantim1990sdbg

Quy trình tháo lắp cơ cấu phân phối khí A - chuẩn bị : Dụng cụ tháo lắp: clê tròng miệng các loại, tuýp 10 ;12 ;14; 17 ; 19 ;27 , kìm bằng đầu, kìm mỏ nhọn, kìm tháo phe hãm, cảo ba chấu, búa đồng,

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản