QUY TRÌNH THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

Chia sẻ: bach006

Nhận và thu thập thông tin phản hồi khách hàng là một phần quan trọng trong quá trình diễn ra hoạt động truyền thông của công ty.Thu thập và xử lý thông tin phản hồi tốt sẽ giúp công ty đưa ra được những điều chỉnh hợp lý trong quá trình truyền thông

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản