QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Chia sẻ: heoxinhkute12

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Sử dụng Hoá chất: Xút NaOH, PAC và Chlorin. Javen, Phèn đơn, chất trợ lắng.... 1. Thành phần, tính chất nước thải dệt nhuộm - Nước thải dệt nhuộm bao gồm các loại chính: + Nước thải chứa phẩm nhuộm hoạt tính + Nước thải chứa phẩm nhuộm Sunfua + Nước thải do tẩy giặt - Nguồn nước thải sản xuất ở mức ô nhiễm nặng từ các công đoạn hồ sợi, giũ hồ, làm bóng, nấu, tẩy nhuộm hoàn tất và in hoa....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản