Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: lawvhxh16

Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản