Quyết định 0674/2004/QĐ-BTM

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
101
lượt xem
16
download

Quyết định 0674/2004/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0674/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2% do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0674/2004/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0674/2004/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0674/2004/QĐ-BTM NGÀY 31 THÁNG 05 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG XA CẢNG QUỐC TẾ TIẾP NHẬN XĂNG DẦU, CHI PHÍ KINH DOANH CAO, GIÁ ĐỊNH HƯỚNG XĂNG DẦU TĂNG THÊM 2% BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Căn cứ điểm 4, Điều 11, Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế Quản lý kinh doanh xăng, dầu; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thương mại, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế cho Quyết định số 1750/2003/QĐ-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%. Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Thương mại/Thương mại du lịch/Du lịch thương mại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu và các đơn vị kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Thế Ruệ (Đã ký)
  2. DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG XA CẢNG QUỐC TẾ TIẾP NHẬN XĂNG DẦU, CHI PHÍ KINH DOANH CAO, GIÁ ĐỊNH HƯỚNG XĂNG DẦU TĂNG THÊM 2% (Ban hành kèm theo Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại) TT Tỉnh Huyện I CÁC TỈNH 1 Hà Giang 2 Cao Bằng 3 Lào Cai 4 Bắc Cạn 5 Lạng Sơn 6 Tuyên Quang 7 Yên Bái 8 Lai Châu 9 Điện Biên 10 Sơn La 11 Thanh Hóa 12 Nghệ An 13 Hà Tĩnh 14 Quảng Bình 15 Bình Định 16 Phú Yên 17 Khánh Hoà 18 KonTum 19 Gia Lai 20 Đắc Lắc 21 Đắc Nông 22 Lâm Đồng
  3. 23 Ninh Thuận 24 An Giang 25 Kiên Giang 26 Bạc Liêu 27 Cà Mau II CÁC HUYỆN, THỊ TRẤN, THỊ XÃ THUỘC CÁC TỈNH 1 Thái Nguyên 1. Võ Nhai 2. Định Hóa 2 Phú Thọ 1. Thanh Sơn 2. Yên Lập 3. Hạ Hòa 4. Đoan Hùng 5. Thanh Ba 6. Thanh Thủy 7. Cẩm Khê 8. Tam Nông 3 Bắc Giang 1. Sơn Động 4 Quảng Ninh 1. Tiên Yên 2. Bình Liêu 3. Ba Chẽ 4. Hải Hà 5. Đầm Hà 6. Móng Cái 5 Hoà Bình
  4. 1. Lạc Sơn 2. Yên Thủy 3. Mai Châu 4. Lạc Thủy 5. Đà Bắc 6. Tân Lạc 7. Kim Bôi 6 Quảng Trị 1. Hương Hóa 2. Đăkrông 3. Bến Quan 7 Thừa Thiên Huế 1. Nam Đông 2. A Lưới 8 Quảng Nam 1. Phước Sơn 2. Đông Giang 3. Tây Giang 4. Nam Trà My 5. Bắc Trà My 6. Nam Giang 9 Quảng Ngãi 1. Tây Trà 2. Sơn Tây 3. Lý Sơn 10 Bình Thuận 1. Hàm Thuận Bắc 2. Bắc Bình
  5. 3. Tuy Phong 4. Phú Quí 11 Bình Phước 1. Phước Long 2. Bù Đăng 3. Bù Đốp 12 Đồng Tháp 1. Tháp Mười 2. Tam Nông 3. Hồng Ngự 4. Tân Hồng 13 Sóc Trăng 1. Cù Lao Dung III TẤT CẢ CÁC ĐẢO CỦA VIỆT NAM
Đồng bộ tài khoản