Quyết định 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
7
download

Quyết định 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG CỦA CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG VỚI CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu; - Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2702/VPCP-VX ngày 30 tháng 6 năm 2000 của Văn phòng Chính phủ; - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Tiền công, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay quy định mức lương thấp nhất theo chức danh áp dụng đối với chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam như sau: Đơn vị tính theo USD/tháng Số TT Chức danh Mức lương thấp nhất theo chức danh Kỹ sư cao cấp 1 1.000 Kỹ sư chính 2 700 Kỹ sư 3 500 Phiên dịch 4 400 Kỹ thuật viên 5 350 Thư ký 6 250 200 Nhân viên Văn phòng, văn thư - đánh máy 7 Mức lương thấp nhất trên đây chưa bao gồm: 15% tiền bảo hiểm xã hội, 2% bảo
  2. hiểm y tế mà người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng cho người lao động theo qui định của Bộ luật Lao động. Các nhà thầu nước ngoài căn cứ vào mức lương thấp nhất, qui định các mức lương cao hơn khác tương ứng với mỗi chức danh làm cơ sở để thỏa thuận mức lương cụ thể với chuyên gia và lao động Việt Nam ghi trong hợp đồng lao động để trả lương và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, ngừng việc, thôi việc theo qui định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động của Việt Nam. Việc trả lương cho chuyên gia và người lao động Việt Nam thực hiện bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các văn bản quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam; chuyên gia và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Nguyễn Thị Hằng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản