Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: hoanglinh

Quyết định 108/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Trưởng ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản