Quyết định 109-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 109-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 109-BYT/QĐ về việc ban hành 10 tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 109-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109-BYT/Q Hà N i, ngày 31 tháng 1 năm 1991 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 109-BYT/Q NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1991 BAN HÀNH 10 TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c i u l v công tác tiêu chu n hoá ban hành theo Ngh nh s 141-H BT ngày 24/8/1982 c a H i ng B trư ng; Căn c Quy t nh 85-H BT ngày 1/8/1983 c a H i ng B trư ng v vi c u nhi m cho Th trư ng 1 s ngành ch qu n xét duy t và ban hành TCVN; Theo ngh c a các ông V trư ng V khoa h c và ào t o, Dư c và Trang thi t b , V sinh và môi trư ng. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành tiêu chuNnVi t Nam 1. Thu c tiêm - soát xét l n th 1 2. Viên nén - soát xét l n th nh t 3. Thu c - Phương pháp th vô khuNn - soát xét l n 1 4. Thu c - Phương pháp th ch t gây s t - soát xét l n 1 5. nh lư ng nư c b ng phương pháp Karl Fisher. 6. Cao xoa 7. Vacxin ho gà 8. Gi i c t u n ván tinh ch h p ph 9. Vacxin BCG 10. Vacxin ph i h p i u 2: Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng. Nguy n Văn àn
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản