Quyết định 232/WTO/VB

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định 232/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 232/WTO/VB về Đàm phán các Dịch vụ Viễn thông Cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 232/WTO/VB

  1. QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐÀM PHÁN CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƠ BẢN Các Bộ trưởng, Quyết định như sau: 1. Các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành trên cơ sở tự nguyện với mục tiêu từng bước tự do hóa thương mại về các dịch vụ và hệ thống truyền tải viễn thông (sau đây sẽ gọi là "viễn thông cơ bản") trong khuôn khổ Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ. 2. Không ảnh hưởng đến kết quả đem lại, các cuộc đàm phán sẽ có phạm vi toàn diện mà không loại trừ một dịch vụ viễn thông cơ bản nào. 3. Nhóm đàm phán về dịch vụ viễn thông cơ bản (sau đây được gọi là Nhóm NGBT) được thành lập để thực hiện công tác trên. Nhóm NGBT sẽ định kỳ thông báo về tiến bộ đạt được trong đàm phán. 4. Các đàm phán trong Nhóm NGBT sẽ để ngỏ tất cả các chính phủ và Cộng đồng châu Âu tuyên bố ý định tham gia. Đến nay, những nước sau đã tuyên bố ý định tham gia đàm phán. Úc, Áo, Canada, Cộng đồng Châu Âu và các quốc gia thành viên, Phần lan, Hồng kông, Hungary, Nhật bản, Hàn quốc, Malaysia, Mêhicô, New Zealand, Nauy, Cộng hoà Slovak, Thuỵ điển, Thuỵ sỹ, Thái lan, Thổ nhĩ kỳ, Hoa kỳ. Các thông báo tiếp theo về ý định tham gia sẽ được gửi cho Bộ phận Lưu nhận Hiệp định WTO. 5. Nhóm NGBT sẽ tiến hành phiên đàm phán đầu tiên của mình không chậm hơn ngày 16/5/1994. Nhóm sẽ kết thúc các đàm phán và lập báo cáo tổng kết không chậm hơn ngày 30/4/1996. Báo cáo tổng kết sẽ bao gồm thời điểm thi hành các kết quả của những đàm phán đó. 6. Mọi cam kết là kết quả của các cuộc đàm phán, kể cả thời điểm có hiệu lực sẽ được phản ánh trong các Bảng cam kết là Phụ lục của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ và chịu sự điều chỉnh của mọi qui định trong Hiệp định. 7. Ngay khi bắt đầu và tiếp tục cho đến thời điểm thực hiện được xác định tại đoạn 5, thống nhất là các nước tham gia sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp nào làm ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ viễn thông cơ bản với mục đích cải thiện vị thế đàm phán của mình. Qui định này được hiểu là sẽ không ngăn cản việc tiến hành các thoả thuận thương mại và thoả thuận cấp chính phủ liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ viễn thông cơ bản.
  2. 8. Việc thực hiện đoạn 7 sẽ chịu sự giám sát trong Nhóm NGBT. Mọi nước tham gia nào có thể lưu ý Nhóm NGBT về bất cứ hành động hay sự thiếu sót nào mà nước đó tin rằng có liên quan đến việc thực thi đoạn 7. Những thông báo như vậy được xem như gửi cho Nhóm NGBT khi Ban Thư ký nhận chúng.
Đồng bộ tài khoản